Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi phải làm gì nếu tôi gặp sự cố khi nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử của mình?

Nếu quý khách không nhận được liên kết SMS hoặc email để truy xuất Thẻ Lên Máy bay Điện tử, quý khách có thể đăng nhập vào Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến và thử lại bất cứ lúc nào đến 90 phút trước thời gian khởi hành chuyến bay.

Nếu sự cố vẫn xảy ra, tại sân bay, quý khách cũng có thể chọn sử dụng Quầy tự làm thủ tục chuyến bay (nếu có) để in thẻ lên máy bay hoặc đi tới một trong các Quầy tự làm thủ tục gửi hành lý để lấy thẻ lên máy bay.