Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Xác nhận làm thủ tục chuyến bay là gì?

Xác nhận làm thủ tục chuyến bay có sẵn cho tất cả khách hàng khởi hành từ các sân bay không chấp nhận thẻ lên máy bay điện tử. Vui lòng lưu ý, xác nhận làm thủ tục chuyến bay này không phải là thẻ lên máy bay và quý khách sẽ không được phép đi qua cửa nhập cảnh, an ninh và lên máy bay. Quý khách phải lấy thẻ lên máy bay từ quầy làm thủ tục chuyến bay.