Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Điều gì xảy ra nếu không có kết nối Internet, WiFi hoặc không còn dung lượng pin trên điện thoại di động?

Vui lòng liên hệ với nhân viên mặt đất, họ là những người sẽ xuất thẻ lên máy bay giấy thông thường tại khu vực làm thủ tục chuyến bay, cửa lên máy bay hoặc trong khi lên máy bay. Xin lưu ý là quý khách phải xuất trình Thẻ lên máy bay hợp lệ để lên máy bay.