Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Thời gian sớm nhất và muộn nhất để gửi Thẻ Lên Máy bay Điện tử tới thiết bị di động của tôi là bao giờ?

Tương tự như Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến, Thẻ Lên Máy bay Điện tử có thể được gửi từ 48 giờ cho tới 90 phút trước thời gian khởi hành chuyến bay.

Hành khách dự định đi tới hoặc từ Chicago,Los Angeles, New York hoặc San Francisco chỉ có thể xuất Thẻ Lên Máy bay Tự in / Thẻ Lên Máy bay Điện tử trong vòng 24 giờ trước thời gian khởi hành chuyến bay.