Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Thời gian sớm nhất và muộn nhất để lấy thẻ lên máy bay của tôi là bao giờ?

Thẻ Lên Máy bay Điện tử và Thẻ Lên Máy bay Tự in có sẵn từ 48 giờ cho đến 90 phút trước khi khởi hành. Quý khách có thể lấy thẻ lên máy bay tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông từ 1 ngày cho đến 50 phút trước khi khởi hành.

Đối với các quầy làm thủ tục chuyến bay trong thành phố Hồng Kông (ở Nhà ga Kowloon hoặc Hồng Kông), quý khách cần đến quầy trước thời gian khởi hành ít nhất 90 phút.

Lấy thẻ lên máy bay của quý khách trước thời gian khởi hành ít nhất 50 phút nếu quý khách chọn in thẻ lên máy bay tại Quầy tự làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi nằm ở nhiều địa điểm khác nhau.

Lưu ý: Hành khách phải đến nhận thẻ lên máy bay ít nhất là 10 phút trước khi quầy đóng cửa. Vui lòng xem trang về mỗi sân bay trên trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về thời gian đóng quầy cụ thể.