Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Nếu tôi đủ điều kiện vào phòng chờ, liệu tôi có thể xuất trình Thẻ Lên Máy bay Điện tử để tận hưởng tiện ích của phòng chờ không?

Có. Thiệp mời vào phòng chờ cũng có sẵn trên Thẻ Lên Máy bay Điện tử. Đơn giản chỉ cần xuất trình thiệp này cho nhân viên tại phòng chờ.