Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Làm cách nào tôi lấy thẻ lên máy bay sau khi đã làm thủ tục chuyến bay trực tuyến?

Có nhiều cách để nhận thẻ lên máy bay sau khi quý khách làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.

1. In thẻ lên máy bay của quý khách (áp dụng cho một số chuyến bay và tại một số sân bay nhất định)

2. Nhận thẻ lên máy bay điện tử qua thiết bị di động (áp dụng cho một số chuyến bay và tại một số sân bay nhất định)

3. In thẻ lên máy bay tại các Quầy tự làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi. Vui lòng tham khảo trang Tự làm thủ tục chuyến bay để xem danh sách các sân bay cung cấp dịch vụ này.

4. Lấy thẻ lên máy bay của quý khách và gửi hành lý ở Quầy tự làm thủ tục gửi hành lý ở sân bay trước khi quý khách khởi hành.