Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi có thể lưu thẻ lên máy bay điện tử và in dưới dạng bản cứng để kê khai chuyến công tác của mình hoặc yêu cầu bồi thường chuyến đi như bảo hiểm từ công ty mình không?

Việc trang thẻ lên máy bay điện tử có thể được lưu hay không phụ thuộc vào tính năng của chiếc điện thoại thông minh quý khách sử dụng. Nhìn chung, hầu hết điện thoại thông minh được trang bị chức năng chụp màn hình. Sau đó quý khách có thể gửi ảnh tới bất kỳ thiết bị nào và in ảnh ra. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên hành khách trước tiên nên kiểm tra xem công ty họ có chấp nhận định dạng này không trước khi quyết định nhận thẻ lên máy bay điện tử. Nếu định dạng không được chấp nhận để kê khai chuyến công tác hoặc yêu cầu bồi thường du lịch chẳng hạn như bảo hiểm, hành khách được khuyến khích nên sử dụng Thẻ lên máy bay tự in trong khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.