Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi có thể nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử cho người đi cùng không?

Có, quý khách có thể nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử cho người đi cùng nếu người đi cùng của quý khách có trong hồ sơ đặt chỗ như của quý khách.