Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi có thể hiển thị tất cả Thẻ Lên Máy bay Điện tử cho những người đi cùng của mình trên một thiết bị di động tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, an ninh và cửa lên máy bay nếu bất kỳ ai trong số họ không có thiết bị di động không?

Điều đó phụ thuộc vào chính sách và quy trình tại mỗi nhà chức trách ở sân bay địa phương. Một số sân bay có thể không chấp nhận hành khách hiển thị tất cả Thẻ Lên Máy bay Điện tử với người đi cùng trên một thiết bị và sau đó ở điểm kiểm tra an ninh, họ sẽ được khuyên nên quay trở lại quầy làm thủ tục chuyến bay để in lại thẻ lên máy bay của mình. Để giảm bớt sự phiền hà cho quý khách, chúng tôi thực sự khuyên mỗi hành khách nên gửi Thẻ Lên Máy bay Điện tử tới số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của riêng mình, và vì thế mỗi thiết bị sẽ chỉ hiển thị một thẻ lên máy bay tại sân bay. Nếu bất kỳ người đi cùng nào không có thiết bị di động, họ được khuyến khích nên sử dụng Thẻ lên máy bay tự in sau khi làm thủ tục chuyến bay trực tuyến như một giải pháp thay thế.