Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi có thể nhấp để gửi Thẻ Lên Máy bay Điện tử tới thiết bị di động của mình không?

Đúng vậy, quý khách có thể làm được điều đó nếu quý khách đã xóa hoặc làm mất SMS (tin nhắn văn bản) và email. Đơn giản hãy quay lại phần Làm Thủ tục Chuyến bay Trực tuyến và gửi lại thẻ lên máy bay bất cứ lúc nào cho tới 90 phút trước thời gian khởi hành chuyến bay.