Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tôi có thể thay đổi chỗ ngồi sau khi đã làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử không?

Có, quý khách có thể thay đổi chỗ ngồi cho bản thân mình và người đi cùng sau khi nhận Thẻ Lên Máy bay Điện tử.