Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có một vài lý do dẫn đến việc này. Một khả năng là do không nêu mã số thành viên của quý khách trong khi quý khách mua vé hoặc tên không khớp, mã số thành viên không khớp, hạng giá vé không hợp lệ và các vấn đề tương tự khác.

Cũng có thể chuyến bay của quý khách không đủ điều kiện để tích lũy điểm Status Points hoặc Asia Miles. Để xác nhận quý khách có thể tích lũy từ một chuyến bay cụ thể, vui lòng kiểm tra thông tin về Điểm Status Points hoặc Asia Miles trong quá trình đặt chỗ và trên trang Quản lý Đặt chỗ khi quý khách đã đặt chuyến bay.

Để tránh bị thiếu điểm Status Points hoặc Asia Miles do tên không khớp, vui lòng đảm bảo rằng tên trên hộ chiếu, vé và hồ sơ thành viên của quý khách là giống nhau.