Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đối với các yêu cầu nhận lại Asia Miles bị thiếu, quý khách có thể phải xuất trình biên lai gốc. Tất cả các tài liệu đã nộp sẽ được lưu giữ cho mục đích lưu giữ hồ sơ, vì vậy chúng tôi khuyên quý khách nên giữ lại các bản sao để tham khảo.

Tôi cần nộp loại giấy tờ chứng minh nào để nhận lại số dặm Asia Miles không liên quan đến chuyến bay bị thiếu? Và các tài liệu này có được trả lại cho tôi không?