Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Để nhận lại số dặm Asia Miles bị thiếu từ các đối tác của chúng tôi, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý khách, truy cập " Dặm thưởng & Điểm" trong "Tài khoản của quý khách"và nhấp vào “Quản lý Dặm thưởng” và “Nhận lại Asia Miles bị thiếu (không phải chuyến bay) bị thiếu” để tải xuống và hoàn thành Mẫu Yêu cầu Dặm thưởng bị thiếu. Vấn đề thiếu số dặm phải được khiếu nại trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao dịch. Quý khách sẽ thấy số dặm thiếu trong hồ sơ của mình trong vòng 6 đến 8 tuần nếu hoạt động không liên quan đến chuyến bay của quý khách hợp lệ để được cộng dặm.