Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Điểm Status Points hoặc Asia Miles có thể không được cộng vào tài khoản của quý khách nếu quý khách không cung cấp Mã số thành viên Cathay của mình trong khi đặt chỗ và làm thủ tục chuyến bay. Để khiếu nại về việc thiếu dặm bay, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý khách tại trang www.cathaypacific.com. Vào mục "Dặm thưởng & Điểm" trong "Tài khoản của quý khách","Quản lý dặm thưởng” và ”Nhận lại điểm Status Points và/hoặc Asia Miles (liên quan đến chuyến bay) bị thiếu” để điền trực tuyến vào Mẫu Yêu cầu Bổ sung dặm bay bị thiếu.

Hãy đảm bảo làm việc này sau 7 ngày, nhưng trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi. Nếu yêu cầu của quý khách thành công, Dặm thưởng quý khách đã tích lũy được sẽ được cộng vào tài khoản của quý khách trong vòng 6 đến 8 tuần. Xin lưu ý rằng các thành viên mới chỉ có thể yêu cầu cộng Dặm thưởng bị thiếu cho các chuyến bay thực hiện trong vòng 30 ngày trước ngày đăng ký.