Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi phải làm gì nếu mất thẻ thành viên Cathay của mình?

Quý khách luôn có thể truy cập thẻ thành viên Cathay của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Nếu quý khách là hội viên hạng Silver trở lên, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thẻ hội viên thay thế với khoản phí dịch vụ là 20 USD hoặc 2.000 dặm Asia Miles. Quý khách sẽ nhận được thẻ thay thế trong vòng 2 đến 4 tuần.