Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tư cách thành viên của quý khách kéo dài 12 tháng kể từ ngày quý khách gia nhập, gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng thành viên. Quý khách sẽ thấy thông tin này trong phần “Tổng quan về tài khoản” của mình. Sau khi gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng thành viên, điểm Status Points của quý khách sẽ được tự động chuyển về 0 và một năm thành viên mới sẽ được bắt đầu.