Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đặt chỗ Đảm bảo là gì?

Đặt chỗ Đảm bảo là một quyền lợi của thành viên hạng Vàng và hạng Kim cương, cho phép họ đặt một chỗ trên chuyến bay bất kể tình trạng ghế trống trên máy bay. Thành viên hạng Vàng và hạng Kim cương có thể yêu cầu đặt chỗ đảm bảo ở Hạng Phổ thông (Y đối với Cơ bản, Linh hoạt hoặc Tiết kiệm) trong các chuyến bay của Cathay Pacific. Thành viên hạng Kim cương cũng có thể yêu cầu đặt chỗ đảm bảo ở Loại giá vé Hạng Phổ thông Cao cấp (W) và Loại giá vé Hạng Thương gia (J), nhưng chỉ trên chuyến bay của Cathay Pacific. Ưu đãi này chỉ áp dụng với vé được mua với giá vé đầy đủ. Yêu cầu Đặt chỗ Đảm bảo có thể được thực hiện thông qua Nhóm Chăm sóc Khách hàng.

Đôi khi vì lý do khai thác, quyền lợi này có thể bị tạm dừng mà không thông báo trước. Trong trường hợp đó, Cathay Pacific sẽ nỗ lực để cung cấp giải pháp thay thế.