Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quyền lợi giữa hạng là các quyền lợi thành viên được hưởng khi đạt các mốc điểm Status Points nhất định trong hạng thành viên của mình. Các quyền lợi này thay đổi theo hạng thành viên, song có thể bao gồm Thẻ vào phòng chờ, Nâng hạng đặt trước và Thẻ Vàng cho người đồng hành. Quyền lợi giữa hạng là quyền lợi bổ sung, số điểm Status Points và số dư dặm Asia Miles của quý khách vẫn được giữ nguyên.

Vui lòng truy cập trang quyền lợi của thành viên để tìm hiểu thêm về các quyền lợi giữa hạng của từng hạng thành viên.