Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tất cả thông tin được quản lý theo Pháp lệnh về Dữ liệu Cá nhân của Hồng Kông (Quyền riêng tư) và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thông tin có thể được chuyển tới nhà cung cấp và các tổ chức đối tác để tạo điều kiện cho việc thông báo tin tức và các thông tin khác tới thành viên. Quý khách có quyền không nhận các thông tin từ Cathay, Cathay Pacific hoặc các tổ chức đối tác khác. Để chọn loại thông tin quý khách muốn nhận, xin vui lòng cập nhật hồ sơ.