Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Bảng này thể hiện cách đề cử cho từng hạng. Thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương của Marco Polo Club có thể được hưởng một số điều kiện miễn trừ nhất định.

Trạng thái thành viên

Đăng ký ban đầu với đề cử cho 5 người

Xóa người đề cử hoặc cập nhật mã số thành viên/danh xưng

Số người được đề cử thay đổi* theo năm thành viên

Phí dịch vụ khi thay đổi người được đề cử*

Xanh

Miễn phí

Miễn phí

Đến 3 người được đề cử

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Bạc

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Vàng

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Kim cương

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

Miễn phí khi thay đổi người đề cử đầu tiên sau khi đã đăng ký 5 người được đề cử ban đầu.

Sau đó mức phí sẽ là 50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

*Thay đổi người được đề cử có nghĩa là thay thế một người được đề cử hiện tại bằng một người mới, hoặc đăng ký một người được đề cử mới. Quyền thay đổi người đề cử được thiết lập để lại khi bắt đầu năm thành viên mới. Nếu quý khách muốn cập nhật Nhóm Đổi Thưởng, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web Asia Miles, sau đó chọn “Thay đổi Nhóm Đổi Thưởng” và làm theo chỉ dẫn.