Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Để hủy tài khoản, quý khách có thể gửi yêu cầu hủy bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách đang sử dụng ứng dụng Cathay Pacific hoặc Cathay, sau khi đăng nhập, quý khách có thể vào mục “Cài đặt” và nhấp vào “Xóa tài khoản”. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình hủy tài khoản.

Xin lưu ý rằng mọi Status Points/dặm/chặng bay còn lại và bất kỳ quyền lợi nào chưa sử dụng trong tài khoản sẽ bị hủy cùng với việc hủy tài khoản.

Trong trường hợp thông thường, chúng tôi sẽ hoàn tất xác minh và xử lý chấm dứt tài khoản của quý khách trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính của quý khách.