Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi hủy tài khoản của mình bằng cách nào?

Để hủy tài khoản, quý khách có thể gửi yêu cầu hủy bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách đang sử dụng ứng dụng Cathay Pacific hoặc Cathay, sau khi đăng nhập, quý khách có thể vào mục “Cài đặt” và nhấp vào “Xóa tài khoản”. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quy trình hủy tài khoản.