Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể duy trì hoạt động của tài khoản Cathay bằng cách tích lũy hoặc đổi điểm Asia Miles ít nhất một lần mỗi 18 tháng*.

(Lưu ý: *Đối với tất cả các Dặm thưởng mới nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngày hết hạn Dặm thưởng được tự động gia hạn thêm 18 tháng kể từ ngày cộng hoặc trừ Dặm thưởng cuối cùng của quý khách. Tất cả Dặm thưởng được cộng vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ tiếp tục tuân theo quy định hết hạn Dặm thưởng cũ.)

Có rất nhiều cách để tích lũy và sử dụng Dặm thưởng của quý khách vì quý khách có thể lựa chọn trong mạng lưới hơn 800 đối tác về du lịch và phong cách sống của chúng tôi. Ví dụ:

Các giao dịch đủ điều kiện Các giao dịch không đủ điều kiện
 • Tích lũy Dặm
 • Hủy vé/ Hoàn tiền
 • Đổi Dặm lấy thưởng
 • Hết hạn Dặm thưởng
 • Mua thêm dặm
 
 • Đổi điểm
 
 • Chuyển Dặm thưởng
 
 • Gia hạn Dặm thưởng
 
 • Dặm thưởng
 
 • Dặm thưởng Quà tặng*
  *Chỉ giao dịch cho người nhận Dặm thưởng quà mới đủ điều kiện.