Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý chậm trễ hoặc hư hỏng

Điều gì xảy ra nếu hành lý của tôi bị chậm trễ hoặc hư hỏng?

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ mất mát, chậm trễ hoặc hư hỏng nào với hành lý bị giới hạn trừ khi quý khách kê khai giá trị cao hơn từ trước và thanh toán chi phí bổ sung. Vui lòng nộp báo cáo tại Quầy dịch vụ hành lý của chúng tôi tại Sảnh đến trước khi làm thủ tục hải quan trong trường hợp có sự chậm trễ / hư hỏng về hành lý. Hãy xem Thông tin hành lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết về hành lý đến chậm/hư hỏng.