Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tiền tố Quốc tế

Quốc gia / Vùng miền Tiền tố Quốc tế
Úc 0011
Canada 011
Pháp 00
Đức 00
Nhật Bản - Điện thoại đã được chọn trước, là điện thoại đã đăng ký với dịch vụ gọi điện thoại quốc tế (MYLINE)
  • KDD
010
  • IDC
010
  • NTT
010
Nhật Bản - Điện thoại không được chọn trước, là điện thoại di động, điện thoại công cộng và điện thoại không  đăng ký dịch vụ gọi điện thoại quốc tế (MYLINE)
  • KDD
001+010
  • IDC
0061+010
  • NTT
0033+010
Malaysia 00
New Zealand 00
Philippin (chỉ PLDT) 00
Hàn Quốc (LGUPLUS) 002
Hàn Quốc (KT) 001
Singapore 001
Đài Loan Trung Quốc 00
Thái Lan 001
Vương quốc Anh 00
Hoa Kỳ 011