Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quy định của hãng vận chuyển

Quy định của hãng vận chuyển

Bạn chưa rõ phải sử dụng quy định về hành lý miễn cước nào?

Các quy định vận chuyển của chúng tôi giúp bạn hiểu rõ phần hành trình nào được coi là quan trọng nhất. Hãy sử dụng phần này làm hướng dẫn, bạn có thể xác định số hành lý miễn cước cho toàn chuyến bay.

Nếu bạn bay trên một trong những chuyến bay sau đây, bạn cần đọc các quy định vận chuyển của chúng tôi:

Bạn bay qua nhiều quốc gia áp dụng cách tính hành lý miễn cước khác nhau (theo kiện hoặc theo trọng lượng) và do đó cách tính hành lý phải trả cước và các vấn đề liên quan cũng khác nhau.

Bạn bay một chuyến bay gồm nhiều hãng vận chuyển, có thể là chuyến bay liên danh hoặc bay với một trong các hãng đối tác của chúng tôi. Nếu bạn có hai mã chuyến bay từ hai hãng hàng vận chuyển khác nhau trên vé, có nghĩa là bạn bay chuyến bay liên danh.

Bạn bay toàn bộ hành trình với một hãng hàng không vận chuyển (tức là Cathay Pacific) nhưng mỗi chặng bay một hạng vé khác nhau và bạn cần biết phải chọn trọng lượng hành lý của hạng vé nào cho toàn chuyến đi.

Đối với hầu hết các chuyến bay, hành lý của hành khách được xác định bởi "hãng vận chuyển chính".

Hành khách bay hành trình nhiều chặng (nhiều hạng vé hoặc có chuyến bay liên danh) cần theo quy định của hãng vận chuyển chính trong hành trình (MSC). Đây là chặng hành trình được coi là quan trọng nhất theo quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), và áp đặt quy định hành lý cho toàn bộ hành trình.

Hãng vận chuyển chính là gì?

Khi hành trình bao gồm nhiều hãng hàng không vận chuyển, khái niệm "Hãng Vận chuyển chính" giúp xác định cần áp dụng quy định về hành lý của hãng nào cho hành trình.

Việc này căn cứ Nghị quyết số 302 của IATA, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2011.

Những quy định này dựa trên khái niệm về"phần ký gửi", trong đó đề cập đến điểm diễn ra việc ký gửi hành lý,cho tới điểm dừng tiếp theo mà hành khách nhận hành lý của mình.

Hãng Vận chuyển chính giữa hai điểm di chuyển này, được chọn theo các định nghĩa của IATA, sẽ xác định chính sách về hành lý áp dụng cho toàn hành trình. Tìm Hãng Vận chuyển chính của bạn.

Có các ngoại lệ nếu chuyến đi của bạn khởi hành từ Hoa Kỳ hoặc Canada, hoặc điểm đến cuối cùng của chuyến đi là Hoa Kỳ hoặc Canada. Đọc các quy định về hành lý đối với các chuyến bay khởi hành/kết thúc tại Hoa Kỳ hoặc Canada.

Tìm Hãng Vận chuyển chính của bạn

IATA chia thị trường vận tải hàng không thế giới thành 3 khu vực cước phí chính. Các khu vực này lại được chia nhỏ thành các tiểu khu vực như trình bày dưới đây. 

Find out your most significant carrier

Khu vực Cước phí 1 của IATA

Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Hawaii

Các tiểu khu vực trong Khu vực Cước phí 1

Mỹ, Canada, Mexico, khu vực Ca-ri-bê, Trung Mỹ, Nam Mỹ

Khu vực Cước phí 2 của IATA

Châu Âu và Trung Đông, Châu Phi

Các tiểu khu vực trong Khu vực Cước phí 2

Châu Âu,Trung Đông, Châu Phi

Khu vực Cước phí 3 của IATA

Châu Á, Đảo Guam và Tây Nam Thái Bình Dương

Các tiểu khu vực trong Khu vực Cước phí 3

Nhật Bản và Hàn Quốc, Đông Nam Á, Tiểu lục địa Ấn Độ và Tây Nam Thái Bình Dương

Hãng vận chuyển chính của bạn được xác định như sau:

Nếu chuyến bay của bạn bay qua một khu vực cước phí của IATA thì hãng hàng không vận chuyển đầu tiên bay qua một khu vực cước phí là hãng vận chuyển chính của bạn.

Nếu chuyến bay của bạn không bay qua một khu vực cước phí của IATA, mà bay qua một tiểu khu vực cước phí thì hãng hàng không vận chuyển đầu tiên bay qua tiểu khu vực cước phí là hãng vận chuyển chính của bạn.

Nếu chuyến bay của bạn không bay qua khu vực nào của IATA, song có bay qua một biên giới quốc tế thì hãng vận chuyển đầu tiên bay qua biên giới quốc tế đó là hãng vận chuyển chính của bạn.

All the below rules apply to the whole of North America, including the U.S. and Canada.

  1. If your journey is to, from, or has the furthest checked point in the U.S. or Canada, you may use the rules of the first marketing carrier on the journey, provided that the first marketing carrier is specified on ATPCO’s (Airline Tariff Publishing Company) published lists of US DOT and CTA carriers. These are defined as carriers where general rules tariffs to/from the U.S. or Canada have been filed.
  2. If the first marketing carrier is not specified on ATPCO’s published list of US DOT and CTA carriers, then the rules of the very next marketing carrier on the journey that is specified on ATPCO’s lists of US DOT and CTA carriers applies.
  3. Once the first marketing carrier is identified (through steps 1 and 2 above), it is the first marketing carrier’s policy to opt for the rules of the most significant marketing carrier (MSC) for the journey or retain the first marketing carrier’s own baggage policy.
Cathay Pacific opts to use the most significant carrier rules.

 

Nếu chuyến đi của bạn khởi hành từ Hoa Kỳ hoặc Canada, hoặc nếu Hoa Kỳ hay Canada là điểm cuối hành trình của bạn, các điều khoản về hành lý được lựa chọn tại nơi xuất xứ của toàn bộ vé chuyến bay của bạn sẽ áp dụng cho toàn hành trình, bất kể các chặng dừng (tại Canada có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2015).

Để tránh sự không rõ ràng, Hoa Kỳ được coi là bao gồm lục địa Hoa Kỳ và các Lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, gồm Guam, Puerto Rico, Quần đảo Virgin, Quần đảo Wake và Kiribati, bao gồm cả Canton và đảo Gilbert.

Tất cả các quy định dưới đây áp dụng cho toàn bộ khu vực Bắc Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ và Canada.

  1. Nếu hành trình của bạn đến, đi từ hoặc có điểm ký gửi xa nhất tại Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể sử dụng các quy định của hãng hàng không tham gia đầu tiên trong hành trình, với điều kiện là hãng tham gia đó có trong danh sách các hãng vận chuyển US DOT do ATPCO (Công ty Phát hành Giá cước Hàng không) phát hành. Đây được xác định là các hãng vận chuyển mà giá cước đến/đi từ Hoa Kỳ hoặc Canada theo quy định chung được đăng ký.
  2. Nếu hãng tham gia đầu tiên không trong danh sách Các Hãng vận chuyển US DOT và CTA do ATPCO phát hành thì áp dụng quy định của hãng tham gia đầu tiên tiếp theo của hành trình có tên trong danh sách Các Hãng vận chuyển US DOT và CTA do ATPCO phát hành.
  3. Sau khi hãng tham gia đầu tiên được xác định (qua bước 1 và bước 2 nói trên), tùy theo chính sách của hãng tham gia đầu tiên để lựa chọn áp dụng quy định của hãng vận chuyển chính (MSC) của hành trình hay tiếp tục theo chính sách về hành lý riêng của hãng tham gia đầu tiên.

Cathay Pacific lựa chọn áp dụng quy định của hãng vận chuyển chính.

Các bước tiếp theo và hành lý miễn cước

Nếu Hãng Vận chuyển chính (MSC) của bạn là Cathay Pacific, bạn sẽ tuân thủ các quy định của chúng tôi về hành lý ký gửi, hành lý chịu cước, hành lý xách tay quá khổ, nhạc cụdụng cụ thể thao

Nếu chuyến bay của bạn không phải với Cathay Pacific mà hoàn toàn với hãng hàng không khác, xin vui lòng kiểm tra quy định hành lý của hãng đó.

Ví dụ về các quy định vận chuyển của chúng tôi

Hãy sử dụng các kịch bản dưới đây để hiểu về cách áp dụng quy định của hãng vận chuyển chính của bạn. Chỉ cần chọn tình huống phù hợp nhất với hành trình của bạn.

1.  Một chuyến bay của Cathay Pacific đủ điều kiện để được coi là một "hành trình" theo các quy định của IATA nêu trên

Tuyến bay: Paris > Đặc khu hành chính Hồng Kông (quá cảnh) > Bắc Kinh

Chặng

Khu vực cước phí của IATA

Hãng vận chuyển

Hạng ghế

Paris – Đặc khu hành chính Hồng Kông (quá cảnh)

Từ khu vực cước phí 2 đến khu vực cước phí 3

Cathay Pacific:

Phổ thông Cao cấp

Đặc khu hành chính Hồng Kông – Bắc Kinh

Trong các tiểu khu vực cước phí của khu vực 3

Cathay Pacific:

Phổ Thông

Hành trình này bao gồm các chặng bay giữa hai khu vực cước phí của IATA. Chặng Paris đến Đặc khu hành chính Hồng Kông là chặng đầu của chuyến bay, bay qua các khu vực cước phí của IATA trong hành trình này (Từ Khu vực Cước phí 2 đến Khu vực 3), và do đó là chặng có hãng hàng không vận chuyển chính. Có nghĩa là quy định về hành lý của Cathay Pacific áp dụng cho chặng bay này, và phải được áp dụng cho các chặng còn lại của hành trình.

Trong trường hợp này, nếu một hành khách ký gửi hành lý tại Paris với các quyền lợi về hành lý theo vé Hạng Phổ thông Đặc biệt, hành khách sẽ không phải trả cước phí đối với hành lý quá trọng lượng cho toàn bộ hành trình, vì phần đã ký gửi là chặng từ Paris đến Bắc Kinh.

 

2.  Một chuyến bay của Cathay Pacific đủ điều kiện để được coi là nhiều hành trình theo các quy định của IATA nêu trên.

Tuyến bay: Paris > Đặc khu hành chính Hồng Kông (điểm tạm dừng) > Bắc Kinh

Chặng

Khu vực cước phí của IATA

Hãng vận chuyển

Hạng ghế

Paris – Đặc khu hành chính Hồng Kông (điểm tạm dừng)

Từ khu vực cước phí 2 đến khu vực cước phí 3 Cathay Pacific: Phổ thông Cao cấp

Đặc khu hành chính Hồng Kông – Bắc Kinh

Trong các tiểu khu vực cước phí của khu vực 3

Cathay Pacific:

Phổ Thông

Trong trường hợp này, hành khách đã bay hạng Phổ thông Đặc biệt từ Paris đến Đặc khu hành chính Hồng Kông và sử dụng toàn bộ mức hành lý miễn cước cho chuyến bay đầu tiên, và sau đó dừng ở Đặc khu hành chính Hồng Kông . Khi họ đến làm thủ tục ký gửi hành lý cho chuyến bay thứ hai tại sân bay Đặc khu hành chính Hồng Kông , họ sẽ phải áp dụng quyền lợi về hành lý theo vé hạng Phổ thông cho chuyến bay với vé hạng Phổ thông của mình từ Đặc khu hành chính Hồng Kông đến Bắc Kinh.

Có hai phần ký gửi cho hành trình này, đó là Paris - Đặc khu hành chính Hồng Kông và Đặc khu hành chính Hồng Kông - Bắc Kinh.

Khi bạn bay có một điểm dừng với chúng tôi, chúng tôi luôn khuyên bạn theo mức hành lý miễn cước thấp nhất mà bạn được mang để tránh phải trả thêm cước phí.

 

3.  Một chuyến bay Cathay Pacific đến hoặc đi từ một sân bay tại Mỹ và Canada

Tuyến bay: Singapore > Đặc khu hành chính Hồng Kông > Los Angeles

Chặng

Khu vực cước phí của IATA

Hãng vận chuyển

Hạng ghế

Singapore – Đặc khu hành chính Hồng Kông

Trong các tiểu khu vực cước phí của khu vực 3

Cathay Pacific:

Phổ Thông

Đặc khu hành chính Hồng Kông – Los Angeles Khu vực cước phí 3 đến khu vực cước phí 1

Cathay Pacific:

Phổ thông Cao cấp

Nếu hành trình của bạn đi từ hoặc đến Mỹ hoàn toàn với Cathay Pacific (không phải chuyến bay liên danh) thì bạn có thể sử dụng quy định về hãng hàng không vận chuyển chính của chúng tôi để tính xem phải tuân thủ chính sách hành lý nào.

Vì đây là hành trình giữa hai khu vực cước phí IATA, Đặc khu hành chính Hồng Kông đến Los Angeles là chặng bay đầu tiên qua các khu vực cước phí IATA của hành trình này (từ khu vực 3 đến khu vực 1) và do đó đây là chặng của hãng hàng không vận chuyển chính. Quy định về hành lý của chặng này áp dụng cho toàn chuyến bay, đó là quy định dành cho hành lý miễn cước cho hạng vé Phổ thông Đặc biệt.

Các chuyến bay đến, đi và qua Mỹ tính cước hành lý bằng hệ thống tính hành lý theo kiện.

1. Một chuyến bay liên danh do một trong những hãng hàng không đối tác của chúng tôi điều hành

Tuyến bay: Đặc khu hành chính Hồng Kông > Nadi

Chặng

Hãng hàng không tham gia

Hãng vận chuyển

Đặc khu hành chính Hồng Kông - Nadi

Cathay Pacific:

Fiji Airways

Đây là một ví dụ để minh họa về sự khác biệt giữa các chuyến bay được mua vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2015, khi các quy định sửa đổi của Nghị quyết 302 của IATA có hiệu lực.

Nếu bạn mua vé vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2015, bạn sẽ phải thực hiện theo quy định về hành lý của hãng tham gia. Nếu số chuyến bay của bạn có mã viết tắt là "CX", có nghĩa là chúng tôi là hãng tham gia và bạn sẽ theo quy định của chúng tôi.

Nếu bạn mua vé vào hoặc trước ngày 31 tháng 3 năm 2015, bạn sẽ thực hiện theo quy định về hành lý của hãng vận chuyển. Vì chuyến bay do hãng Fiji Airways vận hành, bạn sẽ thực hiện theo chính sách hành lý của họ.

2. Một chuyến bay nhiều hạng vé do Cathay Pacific hoặc một hãng vận chuyển đối tác của chúng tôi điều hành

Tuyến bay: Sydney > Đặc khu hành chính Hồng Kông (quá cảnh) > London Heathrow

Chặng

Khu vực cước phí của IATA

Hãng vận chuyển

Hạng ghế

Sydney – Đặc khu hành chính Hồng Kông (quá cảnh)

Qua tiểu khu vực cước phí của khu vực 3

Qantas

Phổ Thông

Đặc khu hành chính Hồng Kông – London Heathrow

Từ khu vực cước phí 3 đến khu vực cước phí 2 Cathay Pacific:

Phổ thông Cao cấp

Trong phần ký gửi này, Đặc khu hành chính Hồng Kông đến London là chặng đầu tiên của chuyến bay qua các khu vực cước phí của IATA, từ khu vực 3 đến khu vực 2. Điều này có nghĩa đây là chặng của hãng vận chuyển chính, và là chặng xác định mức hành lý miễn cước cho hành trình, trong trường hợp này là hành lý miễn cước cho hạng vé Phổ thông Đặc biệt.

1. Một chuyến bay liên danh

Tuyến bay: Đặc khu hành chính Hồng Kông > Vancouver (quá cảnh) > Seatle

Chặng

Hãng hàng không tham gia

Hãng vận chuyển

Đặc khu hành chính Hồng Kông – Vancouver (quá cảnh)

 Cathay Pacific

Cathay Pacific:

Vancouver – Seattle

Cathay Pacific:

Alaska Airlines

Trong hành trình này, Hồng Kông đến Vancouver là hãng vận chuyển chính, do đó mức hành lý ký gửi miễn cướchành lý tính cước phải theo quy định của chúng tôi. Việc này là do điểm đến cuối là Mỹ, và quy định về hãng tham gia đầu tiên, ở đây là Cathay Pacific, áp dụng cho toàn bộ hành trình.

2. Chuyến bay gồm nhiều hãng vận chuyển

Tuyến bay: Đặc khu hành chính Hồng Kông > Thượng Hải (quá cảnh) > Los Angeles

Chặng

Hãng hàng không tham gia

Hãng vận chuyển

Đặc khu hành chính Hồng Kông – Thượng Hải (quá cảnh)

Cathay Pacific:

Air China

Thượng Hải – Los Angeles

American Airlines

American Airlines

Trong hành trình này, hãng tham gia đầu tiên là Cathay Pacific, trên tuyến bay Đặc khu hành chính Hồng Kông -Thượng Hải. Vì Cathay Pacific chọn sử dụng quy định của hãng vận chuyển chính, hành lý ký gửi miễn cướchành lý tính cước phải theo quy định của American Airlines.