Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.

Chúng tôi có thể cấp giấy chứng nhận chuyến bay cho các chuyến bay do Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon khai thác để làm bằng chứng đi lại hoặc làm bằng chứng rằng chuyến bay của quý khách đã bị hoãn. Vui lòng gửi yêu cầu chứng nhận chuyến bay thông qua mẫu trực tuyến của chúng tôi - xin lưu ý rằng mẫu chỉ có bản tiếng Anh và thời gian xử lý là từ 2 đến 3 tuần. Nếu quý khách đi trên chuyến bay liên danh, vui lòng liên hệ với hãng vận chuyển khai thác để được hỗ trợ.