Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Cộng đồng

Cách tiếp cận của chúng tôi

Những cộng đồng mạnh tạo nên các xã hội thịnh vượng và lành mạnh. Trên toàn cầu, các cộng đồng đang phải đối mặt với những thách thức đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối hợp trong hành động. Cho dù đó là các thách thức mà giới trẻ đang gặp phải hay về môi trường, các công ty như chúng tôi đóng vai trò trong việc tạo ra sự thay đổi một cách tích cực và hiệu quả.

Chúng tôi hiểu rằng không một bên hoặc công ty nào có thể một mình giải quyết các vấn đề phức tạp, và Chiến lược Tham gia của Cộng đồng được xây dựng trên cơ sở khái niệm về việc tạo ra giá trị chia sẻ chung. Chúng tôi phối hợp với nhiều đối tác khác nhau thuộc nhiều ngành, và sử dụng vai trò của chúng tôi là công ty hãng hàng không để kết nối mọi người và các địa điểm, các đối tác kinh doanh và tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm tạo ra lợi ích lâu dài.

Chiến lược của chúng tôi hướng đến việc quan tâm và hỗ trợ các sứ mệnh toàn cầu, nhưng tập trung đặc biệt vào Hồng Kông. Chiến lược bao gồm việc tìm kiếm các yếu tố mới để đưa vào thực hiện, đồng thời duy trì và phát triển các chương trình tham gia cộng đồng lâu dài khác của chúng tôi, trong đó có các chương trình "I Can Fly" và "Change For Good".

Nhằm tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn từ nỗ lực tham gia cộng đồng của mình, chúng tôi tập trung công việc vào bốn trụ cột được phát triển với sự chỉ đạo từ các bên liên quan, trong đó có đội ngũ của chúng tôi và cộng đồng chúng tôi mà phục vụ.

Thúc đẩy sự phát triển của trẻ em & thanh thiếu niên

Tạo điều kiện trao đổi văn hóa toàn cầu

Phát triển nhận thức về môi trường liên quan đến hoạt động của chúng tôi

Khuyến khích sự đa dạng & hòa nhập trong việc làm

Sự gắn kết với Hồng Kông, ngôi nhà của chúng tôi trong 73 năm qua, cũng chính là động lực thúc đẩy chúng tôi hỗ trợ và đầu tư vào cộng đồng địa phương thông qua nhiều tổ chức từ thiện, cung cấp tiền mặt, vé máy bay, hàng hóa, giờ hoạt động tình nguyện và quyên góp bằng hiện vật khác.