Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Phát triển bền vững

Cách tiếp cận của chúng tôi

Cathay Pacific phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu dịch vụ lớn nhất thế giới. Chúng tôi coi mọi hành trình của khách hàng đều là hành trình quan trọng nhất của họ, kết nối họ với những con người, địa điểm và trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Với tư duy hướng về phía trước, chúng tôi thấm nhuần trách nhiệm phục vụ không chỉ khách hàng, mà còn các thế hệ tương lai. Tham vọng này đặt nền tảng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với trách nhiệm của doanh nghiệp và phát triển bền vững. Chúng tôi đặt sự an toàn, sức khỏe thể chất và tâm thần của nhân viên và khách hàng lên hàng đầu, cũng như nỗ lực hết sức mình để tạo ra giá trị cho các cộng đồng chúng tôi bay đến và giảm các tác động tới môi trường.

Trong thực tế, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi hoạt động theo các tiêu chuẩn đạo đức cao và có cân nhắc đến các yếu tố môi trường và xã hội khi đưa ra quyết định kinh doanh. Với vai trò hãng vận chuyển của Hồng Kông trong hơn bảy thập kỷ, chúng tôi tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Hồng Kông thông qua các chương trình cộng đồng.

 

Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi ưu tiên nhất cho các tác động tới môi trường và xã hội song song với các lĩnh vực mà khách hàng và các bên liên quan kỳ vọng Cathay Pacific sẽ dẫn đầu. Chính sách phát triển bền vững xác định các nguyên tắc và thực tiễn hướng dẫn cho hành trình để đạt được tầm nhìn của chúng tôi. Chính sách đảm bảo cân nhắc đến các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế trong tất cả các quyết định kinh doanh, phù hợp với cam kết phát triển bền vững của chúng tôi.

Lĩnh vực chú trọng

Chính sách phát triển bền vững

An toàn

Đặt an toàn lên hàng đầu và đem đến một môi trường an toàn và lành mạnh cho nhân viên, khách hàng và các bên liên quan khác của chúng tôi.

Biến đổi khí hậu

Đi đầu ngành trong việc đóng góp vào các hoạt động toàn cầu để giảm tác động của ngành hàng không đối với biến đổi khí hậu.

Tính bền vững trong hoạt động

Giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên.
Giảm chất thải và cải thiện việc tái chế và tái sử dụng.
Phối hợp với nhà cung cấp để thực hiện các chính sách và thực tiễn nhằm giảm tác động tới môi trường của họ.

Đa dạng sinh học

Hỗ trợ các nỗ lực hoạt động của cộng đồng trong việc thúc đẩy bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Nhân viên của chúng tôi

Tôn trọng nhân viên và đem đến một môi trường trong đó họ có thể khai thác tiềm năng của mình, giúp chúng tôi trở thành nhà tuyển dụng được lựa chọn số một.

Cộng đồng

Hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, tôn trọng các nền văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung.
Đảm bảo các nhà cung cấp của chúng tôi bảo vệ và tôn trọng sức khỏe về thể chất và tinh thần của người lao động.

Quản trị

Tập đoàn Cathay Pacific cam kết đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo các tiêu chuẩn đạo đức cao. Điều này thể hiện sự tin tưởng của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu dài hạn, đồng thời hành động một cách trung thực, minh bạch và có trách nhiệm.

Thực tiễn quản trị của chúng tôi được mô tả chi tiết trong phần Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp thuộc Báo cáo Thường niên.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Quản trị Doanh nghiệp.