• Đăng nhập/đăng kýoneworld
  Cathay Pacific:
  Trung tâm thông báo
  Hoạt động phục vụ cộng đồng

  Những cộng đồng mạnh mẽ tạo ra các xã hội thịnh vượng và các công ty như của chúng tôi có thể có một tác động lớn trong việc mang lại sự thay đổi tích cực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đầu tư vào các cộng đồng, ở Hồng Kông cũng như trên toàn thế giới, và chúng tôi làm việc với nhiều đối tác để cải thiện cuộc sống của nhiều người nhất có thể.

  1.720 giờ

  tham gia tình nguyện của nhân viên của chúng tôi vào năm 2022.

  1.600 học sinh và cố vấn

  Năm 2022, chúng tôi đã bắt đầu tham gia chương trình Phấn đấu & Phát triển của Chính phủ HKSAR, chào đón nhóm người tham dự đầu tiên đến thăm cơ sở của chúng tôi vào Ngày Khám phá ngành Hàng không.

  ~390.000 vật phẩm được quyên tặng

  Năm 2022, chúng tôi đã quyên tặng gần 390.000 vật phẩm bao gồm nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, chăn, bộ tiện ích dành cho trẻ em và máy tính bảng tân trang lại.

  1.720 giờ

  tham gia tình nguyện của nhân viên của chúng tôi vào năm 2022.

  1.600 học sinh và cố vấn

  Năm 2022, chúng tôi đã bắt đầu tham gia chương trình Phấn đấu & Phát triển của Chính phủ HKSAR, chào đón nhóm người tham dự đầu tiên đến thăm cơ sở của chúng tôi vào Ngày Khám phá ngành Hàng không.

  ~390.000 vật phẩm được quyên tặng

  Năm 2022, chúng tôi đã quyên tặng gần 390.000 vật phẩm bao gồm nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, chăn, bộ tiện ích dành cho trẻ em và máy tính bảng tân trang lại.

  Đầu tư vào các cộng đồng

  Hoạt động của chúng tôi trong cộng đồng được chia thành năm lĩnh vực chính.

   ĐóngĐóng
   Thông tin phản hồi
   Nếu quý khách có thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar