ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

หญิงมีครรภ์

โปรดอ่านคำแนะนำของเราในการเดินทางร่วมกับหญิงมีครรภ์ เพื่อให้แน่ใจถึงการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

แม้ว่าหญิงมีครรภ์จะสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย แต่เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ตั้งครรภ์ขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านก่อนวางแผนการเดินทาง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ตั้งครรภ์พกพาเอกสารที่ระบุวันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ขณะที่เดินทาง

การยอมรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์โดยมีอายุครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ ควรอ่านข้อกำหนดทุกข้อที่ระบุไว้ ในหน้านี้โดยละเอียด เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินของเราได้

 

เราจะยอมรับผู้โดยสารที่:

  • ตั้งครรภ์บุตรคนเดียวโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีอายุครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์ (กล่าวคือ 35 สัปดาห์ + 6 วัน)
  • ตั้งครรภ์บุตรหลายคนโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีอายุครรภ์ไม่เกิน 32 สัปดาห์ (กล่าวคือ 31 สัปดาห์ + 6 วัน)

เงื่อนไขที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป

สำหรับการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์  (กล่าวคือ หลังจาก 27 สัปดาห์ + 6 วันนับจากวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย)  จะต้องมีใบรับรองแพทย์ลงวันที่ภายใน 10 วันนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก โดยมีการระบุข้อมูลดังนี้

  • ว่าเป็นการตั้งครรภ์ทารกคนเดียวหรือแฝดหลายคน
  • ประมาณการจำนวนสัปดาห์การตั้งครรภ์
  • วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ (EDD)
  • ว่าท่านมีสุขภาพดีและการตั้งครรภ์มีความก้าวหน้าตามปกติโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • ท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงที่จะเดินทาง

หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องขอใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical Clearance) จากคณะแพทย์ของเราก่อนการเดินทางกลับของท่าน (ดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับการตั้งครรภ์โดยมีภาวะแทรกซ้อน)

เพื่อความปลอดภัยของท่าน สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • หากท่านไม่มีใบรับรองแพทย์
  • หากใบรับรองแพทย์นั้นเลยกำหนดเวลาที่ระบุหรือไม่มีข้อมูลตามที่กำหนดไว้

การตั้งครรภ์โดยมีภาวะแทรกซ้อน

หากท่านมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical Clearance) จากคณะแพทย์ของเราก่อนการเดินทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวท่านและแพทย์ที่ให้การรักษาท่าน ได้กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของแบบฟอร์ม MEDA ของเราครบถ้วนแล้ว และส่งแบบฟอร์มนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามแผนของท่าน

ขอแนะนำว่า ในการเดินทางนี้ ท่านควรมีประกันสุขภาพ/ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ท่านควรตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ประเทศปลายทางว่าสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเดินทางไปเยือนประเทศนั้น และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลในขณะที่ท่านตั้งครรภ์

หากท่านจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมียาดังกล่าวเพียงพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ โปรดอย่าลืมว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านจะไม่สามารถใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันโรคมาลาเรียบางชนิดและการฉีดวัคซีน ถ้าประเทศปลายทางมีข้อกำหนดของการป้องกันโรคตามที่กล่าว อาจเป็นการดีกว่าหากเลื่อนการเดินทางไปที่ช่วงหลังจากคลอด

บางประเทศมีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าประเทศของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติ ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับสถานกงสุลในประเทศเพื่อขอการยืนยันในข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของประเทศนั้นๆ

การเดินทางหลังการคลอดบุตร

Medical Clearance เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้โดยสารคลอดบุตร ทารกไม่สามารถเดินทางภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอด และจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical Clearance) เพื่อการเดินทางในช่วง 3 ถึง 7 วันหลังคลอด

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสูติแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ หรือจากเว็บไซต์  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (US Centre for Disease Control and Prevention) ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่ปฏิบัติตามนโยบายความสามารถเข้าถึงเช่นเดียวกับของสายการบิน Cathay Pacific