โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

เราดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านจะปลอดภัยและสะดวกสบายในระหว่างการเดินทาง ตั้งแต่จากสนามบินไปจนถึงปลายทาง

อายุในขณะเดินทาง

6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปี
ถ้าบุตรหลานของท่านมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปี ท่านต้องลงทะเบียนสำหรับบุตรหลานในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เว้นแต่พวกเขาจะเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

12 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 18 ปี
สำหรับบุตรหลานที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 18 ปี ท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมการเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาเดินทาง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลงทะเบียนให้พวกเขาเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังได้ หากต้องการการดูแลและบริการเพิ่มเติม

การจองและค่าธรรมเนียม

 

ท่านสามารถจองเที่ยวบินที่มีบริการสําหรับเด็กที่เดินทางโดยลําพังให้แก่ลูกหลานของท่านที่เดินทางคนเดียวได้โดยติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถติดต่อขอใช้บริการทางออนไลน์ได้

บริการสําหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลําพังนี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของเที่ยวบิน เมื่อแจ้งขอใช้บริการ ท่านจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุลของผู้ใหญ่ ณ เมืองต้นทาง
 • ชื่อ-นามสกุลของผู้ใหญ่ ณ เมืองปลายทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) เมื่อออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง

เที่ยวบินเชื่อมต่อ

หากบุตรหลานของท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดําเนินงานโดยเรา (โดยเดินทางถึงและออกจากสนามบินเดียวกัน) เวลาในการต่อเครื่องควรจะไม่เกินห้าชั่วโมง โปรดทราบว่า บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพังและมีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างเที่ยวบินที่ดําเนินงานโดยเรา กับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบินอื่น

การหยุดแวะพัก

สําหรับเที่ยวบินที่เดินทางถึงและออกเดินทางจากต่างสนามบินกัน หรือมีเวลาต่อเครื่องตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป การขอบริการสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพังนั้นจะต้องดำเนินการแยกกันสำหรับแต่ละเส้นทางโดยทำการจองกับสายการบินที่ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดของนโยบายเกี่ยวกับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลําพัง ก่อนที่จะซื้อบัตรโดยสาร

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีการเรียกเก็บจากผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพังต่อช่วงการบิน ณ เวลาที่ขอใช้บริการ

ช่วงการบิน ค่าธรรมเนียมต่อช่วงการบิน^

จากฮ่องกงไปยัง/กลับจากสนามบินใน:

 • ยุโรป
 • เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 • แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
 • อเมริกา
HKD 1150/USD 150
อื่น ๆ HKD 500/USD 65


^ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ซื้อ จะมีการเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ข้างต้น

การเดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับการเดินทางของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

หลังจากจองบริการสําหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพังแล้ว โปรดเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง แล้วดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์ หรือโปรดเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง แล้วทํารายการทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านจําเป็นต้องพิมพ์แบบฟอร์มสําหรับการเดินทางแต่ละครั้ง

โปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับเฉพาะของบางประเทศตามที่ระบุไว้ด้านล่างในหน้านี้ เตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า เนื่องจากบางประเทศมีข้อจำกัดสำหรับเด็กที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง หรือผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

การเช็คอิน
โปรดแสดงตัวที่เคาน์เตอร์ของเราเพื่อทำการเช็คอินและตรวจสอบเอกสาร ก่อนถึงเวลาออกเดินทางราว 90 นาที เราจะพาบุตรหลานของท่านไปเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมืองและพาเด็กไปที่ประตูขาออก โปรดอยู่ในบริเวณสนามบินจนกว่าเที่ยวบินของบุตรหลานของท่านจะออกเดินทาง

การขึ้นเครื่องบิน
พนักงานที่สนามบินของเราจะพาผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังไปยังที่นั่งของตนเอง

เที่ยวบินเชื่อมต่อ
หากมีการต่อเครื่อง ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังจะได้รับการดูแลระหว่างเที่ยวบิน พนักงานที่สนามบินจะยังคงอยู่กับผู้เยาว์ตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนเครื่องทั้งหมด

ผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้มารับบุตรหลานของท่านที่สนามบินปลายทาง (ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้) จะต้องแสดงหลักฐานที่ระบุตัวตนเพื่อให้เราทำการตรวจสอบก่อนจะอนุญาตให้บุตรหลานของท่านไปกับผู้ใหญ่ท่านนั้น

หากผู้ที่มาติดต่อขอรับตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม เราจะติดต่อบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่จะมารับเด็กที่ปลายทาง

ระเบียบข้อบังคับเฉพาะในบางประเทศ

บางประเทศมีข้อจำกัดเฉพาะสำหรับเด็กที่เดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าระเบียบข้อบังคับด้านล่างนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีข้อมูลของประเทศ/เมืองปลายทางที่ท่านกำลังจะเดินทางไป

เอกสารเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไป ดังนั้น โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้เตรียมทุกอย่างที่จำเป็นไว้แล้ว

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นพำนักในฝรั่งเศสจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศสหากต้องการเดินทางโดยลำพังโดยไม่มีบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองเดินทางไปด้วย ผู้โดยสารต้องถือหนังสือเดินทางของตนเอง, ใบอนุญาตการเดินทาง (L'autorisation de sortie du territoire) ที่ลงนามโดยบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งลงลายมือชื่อเพื่ออนุญาตให้เดินทาง โดยต้องแสดงหลักฐานเหล่านี้ก่อน พวกเขาจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทาง

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น

ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดตามกฎหมาย แต่รัฐบาลไอร์แลนด์แนะนำว่า ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ควรมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายที่ลงนามโดยบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมในการเดินทางดังกล่าว พร้อมรายละเอียดการติดต่อพวกเขา
 • สำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง กับเด็ก
 • ในกรณีที่บิดา/มารดาเสียชีวิตแล้ว ต้องแสดงใบมรณบัตร
 • หากผู้เยาว์ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ พวกเขาควรมีข้อมูลต่อไปนี้
  • ที่อยู่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของสถานที่ที่พวกเขาจะไปพำนักอยู่
  • รายละเอียดการติดต่อบุคคลที่ผู้เยาว์จะไปพำนักอยู่ด้วย

ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกัน หรือกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง ในกรณีที่เด็กเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจขอหลักฐานแสดงความยินยอมจากมารดาหรือบิดาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย

ขอแนะนำให้บิดา/มารดาพกหลักฐาน (ต้นฉบับหรือสำเนา) ดังต่อไปนี้ ติดตัวไว้ตลอดเวลาหากสามารถทำได้ นั่นคือ

 • สูติบัตร หรือหนังสือแสดงการรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือเอกสารการเป็นผู้ปกครองที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับเด็ก
 • สำเนาเอกสารที่ระบุถึงบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง
 • ใบสำคัญการสมรสหรือใบหย่าในกรณีที่ผู้ใหญ่ที่เดินทางร่วมด้วยนั้นไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันกับเด็ก
 • ในกรณีที่บิดา/มารดาเสียชีวิตแล้ว ต้องแสดงใบมรณบัตร
 • จดหมายที่ลงนามโดยบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองซึ่งให้ความยินยอมในการเดินทางกับบุคคลที่ระบุ และรายละเอียดการติดต่อพวกเขา

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยใช้หนังสือเดินทาง/เอกสารการเดินทางของอิตาลีต้องมีอายุไม่ถึง 14 ปี:

 1. ต้องเดินทางร่วมกับบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งท่าน
  หรือ
 2. หากเดินทางร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา/ผู้ปกครองที่ระบุไว้ในหน้า 5 ของหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ (ต้องนําติดตัวมาด้วย) ต้องได้รับการอนุญาต (Dichiarazione Di Accompagnameto) ที่ลงนามโดยทั้งบิดาและมารดาและออกเอกสารโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ (เช่น สํานักงานใหญ่นโยบายในอิตาลีหรือสํานักงานกงสุลในต่างประเทศ)
  หรือ
 3. หากเดินทางโดยลําพัง จะต้องเดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางสําหรับบริการทั้งหมดที่ดําเนินการโดย Cathay Pacific นอกจากนี้ พวกเขายังต้องพกพาใบอนุญาตที่สมบูรณ์ ("DichiarazioneI DiI Accomplento") ที่ลงนามโดยทั้งผู้ปกครองและออกโดยผู้มีอํานาจ (เช่น กองบังคับการตํารวจในอิตาลีหรือสํานักงานกงสุลในต่างประเทศ) รวมถึงชื่อของสายการบิน (เช่น Cathay Pacific) ที่ผู้เยาว์จะเดินทาง  
 4. หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
  สหภาพยุโรป

เด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งไม่ใช่พลเมืองที่พำนักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ และไม่ได้เดินทางมากับผู้ปกครองที่ใช้นามสกุลเดียวกัน จะต้องแสดงหลักฐานที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ผู้ใหญ่คนอื่น ๆ (เช่น ญาติหรือเพื่อนที่ใช้นามสกุลเดียวกัน) ไม่สามารถเดินทางร่วมกับเด็กได้

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์และไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา/มารดา จำเป็นจะต้องมี “Waiver of Exclusion Ground” (WEG) บิดามารดาและผู้ปกครองจะต้องติดต่อตัวแทนของสถานกงสุลฟิลิปปินส์ที่ใกล้ที่สุด เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นก่อนการเดินทาง

หากเดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์/เอกสารเทียบเคียง (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • หนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือทั้งคู่ หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา ถ้ามี
 • สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาหรือทั้งคู่ หรือของผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย และบุคคลที่เด็กจะไปพำนักอยู่ด้วย รวมถึงวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักอาศัย (ถ้าจำเป็น)
 • รายละเอียดข้อมูลติดต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและบุคคลที่ผู้เยาว์จะไปพำนักอยู่ด้วยในแอฟริกาใต้

ตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดจากรัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ ที่นี่ หรือที่หน้าหนังสือเดินทางและวีซ่า

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้

สถานทูตแอฟริกาใต้ในท้องถิ่น

แถลงการณ์จาก Mkuseli Apleni รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศแอฟริกาใต้

หมายเหตุ:เราได้รวบรวมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของท่านเท่านั้น Cathay Pacific Airways ไม่ขอรับผิดชอบในข้อมูลและความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น

ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นั่นคือ

 • หากผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองที่ใช้นามสกุลเดียวกัน จะต้องมีเอกสารทางการ (เช่น สูติบัตรตัวจริงหรือสำเนา) นำมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์
 • หากเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ท่านอื่น (ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) ต้องแสดงหนังสืออนุญาตที่ลงนามโดยบิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมทั้งสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรอง ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว
 • หากผู้โดยสารอายุ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 18 ปีเดินทางตามลำพัง จะถือว่าพวกเขาเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังตลอดการเดินทาง

บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและสายการบินอาจถูกปรับ

ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีทุกคนที่เดินทางโดยลําพังไปยังสหราชอาณาจักร จะต้องจัดหาเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. หนังสือให้ความยินยอมและหลักฐานการเข้าพัก
  • หนังสือให้ความยินยอจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และรายละเอียดการติดต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้เยาว์จะพํานักอยู่ในสหราชอาณาจักร และรายละเอียดการติดต่อบุคคลที่พวกเขาจะไปพักอาศัยด้วยในสหราชอาณาจักร
 2. เอกสารประจำตัวนักเรียนและจดหมายจากโรงเรียน
  • เอกสารประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
  • จดหมายจากโรงเรียนที่ระบุชื่อบุคคลที่จะมารับพวกเขาเมื่อเดินทางถึงเมืองปลายทางและรายละเอียดการติดต่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร