โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ตำแหน่งของที่นั่งและความสะดวกในการเข้าออก

เราจะพยายามจัดสรรที่นั่งบนเครื่องบินที่เหมาะกับความต้องการของท่าน

บนเที่ยวบินของ Cathay Pacific เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดสรรที่นั่งที่ตอบสนองความต้องการของท่านให้มากที่สุด โปรดทราบว่าอาจมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านสภาพอากาศหรือข้อขัดข้องทางอุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนเครื่องบินที่ให้บริการในนาทีสุดท้าย แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

ห้องน้ำที่อำนวยความสะดวก

เครื่องบินของเราทุกลำจะมีห้องน้ำที่มีประตูบานเดียวพร้อมราวจับ ลูกเรือของเราสามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการเข้า-ออกประตูห้องน้ำ แต่จะไม่สามารถช่วยเหลือท่านภายในห้องน้ำ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration) และกรมการบินพลเรือนของฮ่องกง (Hong Kong Civil Aviation Department) ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ไม่ปลอดภัยในการอพยพออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน จะไม่ได้ที่นั่งในตำแหน่งที่จะกีดขวางทางออกฉุกเฉิน, ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ, ปิดกั้นทางไปยังอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพออกจากเครื่องบิน นอกจากนี้ Cathay Pacific ยังไม่มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ (PRM) บนเครื่องบินของเรา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงการบินพลเรือนของฮ่องกง (CAD 800) ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ (PRM) จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยเครื่องบินก็ต่อเมื่อมีเหตุผลสมควรโดยคำนึงความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศหรือความปลอดภัยในห้องโดยสารเท่านั้น

ท่านอาจขอข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินท่านจะเดินทาง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา