โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมด้วยรถวีลแชร์ของท่าน (รวมทั้งที่จัดเก็บและแบตเตอรี่)

เที่ยวบินของ Cathay Pacific มีบริการรถวีลแชร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เข็นรถ สำหรับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นี้ เจ้าหน้าที่จะช่วยเข็นรถวีลแชร์ให้ท่านเมื่ออยู่ภายในบริเวณสนามบิน และเข็นไปยังประตูขึ้นเครื่อง หรือประตูเครื่องบิน (ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างที่นั่งของท่านกับประตูเครื่องบินหรือประตูห้องน้ำภายในห้องโดยสาร จะมีรถวีลแชร์บนเครื่องบินและที่นั่งติดทางเดินซึ่งมีที่วางแขนแบบปรับเลื่อนได้เพื่ออำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเรายังได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยเหลือท่าน หากท่านไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองจากรถวีลแชร์บนเครื่องบินไปยัง/จากที่นั่งของท่าน

หากท่านกำลังจะเดินทางไปกับกลุ่มคนที่ต้องใช้รถวีลแชร์ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบิน Cathay Pacific

การเดินทางพร้อมด้วยรถวีลแชร์ของท่านเอง

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอาจใช้รถวีลแชร์ของตนเองที่เข็นด้วยมือหรือใช้พลังงานแบตเตอรี่เพื่อไปยังประตูขาออก และหากสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินเอื้ออำนวยก็สามารถจะไปยังประตูเครื่องได้

ท่านสามารถเช็คอินรถวีลแชร์แบบเข็นด้วยตนเองหรือแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ในลักษณะของสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถส่งมอบรถวีลแชร์เหล่านี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขาออก และเราจะส่งคืนให้ท่านที่ประตูเครื่องบิน เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่แยกชิ้นส่วนรถวีลแชร์หรือสกูตเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น เราจะแยกชิ้นส่วนและทำการประกอบอุปกรณ์ขึ้นใหม่สำหรับผู้โดยสาร 

ข้อมูลที่ท่านต้องนำติดตัวมาด้วย

 • คู่มือการใช้รถวีลแชร์และแบตเตอรี่ของท่าน
 • เครื่องมือพิเศษที่จำเป็นเพื่อถอดแยกหรือประกอบชิ้นส่วนรถวีลแชร์ขึ้นใหม่ หากจำเป็น
 • สำหรับรถวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โปรดนำเอกสารการทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 มาตรา 38.3 มาด้วย
 • สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนี้ เราไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งรถวีลแชร์

เรายอมรับรถวีลแชร์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ทุกประเภทหากขนส่งในพื้นที่เก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เช่น รถวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่เปียก แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าแบบไม่มีการรั่วไหล ท่านสามารถนำรถวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเดินทางอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ แต่ต้องเป็นแบตเตอรี่ที่ตรงตามข้อกำหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาติ ส่วนที่ 3 มาตรา 38.3 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทแบตเตอรี่  คำแนะนำ แบตเตอรี่สำรอง
แบตเตอรี่ลิเทียม

หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้:

 • แบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยเข้ากับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 • แบตเตอรี่ลิเทียมจะต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากความเสียหายที่เกิดจากการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 • วงจรไฟฟ้าถูกตัดแยกตามคําแนะนําของผู้ผลิต
 • ไม่มีการจํากัดวัตต์-ชั่วโมงสูงสุด หากแบตเตอรี่ลิเทียมยังอยู่ในอุปกรณ์

 

 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสํารองหนึ่งก้อนที่มีความจุไม่เกิน 300Wh หรือ
 • แบตเตอรี่สํารองสูงสุดสองก้อนที่ 160Wh

หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้:

 • ต้องถอดแบตเตอรี่ออกตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือเจ้าของอุปกรณ์
 • แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วจะต้องได้รับการปกป้องมิให้เกิดการลัดวงจร (เช่น โดยการครอบหรือปิดทับขั้วที่เปิดออก)
 • เพื่อปกป้องแบตเตอรี่จากความเสียหาย ให้วางแบตเตอรี่แยกไว้ในซองป้องกันและนําติดตัวขึ้นเครื่องด้วย
 • แบตเตอรี่มีความจุไม่เกิน 300Wh หรือสําหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่สองก้อน แต่ละก้อนมีความจุ 160Wh

แบตเตอรี่แบบแห้ง

(ปฏิบัติตามข้อกําหนดพิเศษ A67)

ตัวอย่าง: เจล กรดตะกั่วที่ถูกปิดผนึก หรือแบตเตอรี่ชนิดแผ่นใยแก้วดูดซับ (AGM)

หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้:

 • แบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยเข้ากับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 • แบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากความเสียหายที่เกิดจากการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 • วงจรไฟฟ้าถูกตัดแยกตามคําแนะนําของผู้ผลิต


หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้:

 • ต้องถอดแบตเตอรี่ออกตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือเจ้าของอุปกรณ์
 • แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วจะต้องได้รับการปกป้องมิให้เกิดการลัดวงจร (เช่น โดยการครอบหรือปิดทับขั้วที่เปิดออก)
 • แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและคงสภาพ ซึ่งต้องเก็บไว้ในส่วนจัดเก็บสินค้าอย่างปลอดภัย
แบตเตอรี่สำรองหนึ่งก้อนที่เป็นแบตเตอรี่แบบแห้ง

 

แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์

(ปฏิบัติตามข้อกําหนดพิเศษ A199)

ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ Nickel Cadmium NiCd หรือแบตเตอรี่ Nickel Metal Hydride NiMh)

แบตเตอรี่สำรองสองก้อนที่เป็นแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์

แบตเตอรี่แห้ง

(ปฏิบัติตามข้อกําหนดพิเศษ 123)

แบตเตอรี่สํารองสองก้อน
แบตเตอรี่แบบเปียก

แบตเตอรี่แบบเปียกต้องได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยกับรถวีลแชร์ สกู๊ตเตอร์ หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และสามารถเก็บอุปกรณ์ไว้บนเครื่องบินโดยวางในตําแหน่งตั้งตรงได้ โดยแบตเตอรี่ต้องอยู่ในอุปกรณ์ ต้องถอดปลั๊กหรือตัดแยกพลังงานเพื่อไม่ให้ทํางานโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งสามารถทําได้ตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สํารอง


โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำเรื่องน้ำหนักและขนาดของรถวีลแชร์ ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถวีลแชร์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมถึงจำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน หากรถวีลแชร์ของท่านใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

Cathay Pacific อาจสามารถจัดเก็บรถวีลแชร์แบบธรรมดาไว้ในห้องโดยสารได้หนึ่งคัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินและพื้นที่ว่าง โปรดทราบว่าพื้นที่จัดเก็บรถวีลแชร์นี้จะมีให้บริการตามลำดับของผู้ที่ขอใช้บริการก่อน

 

ประเภทของเครื่องบิน ขนาดของรถวีลแชร์
773P

กว้าง 9 x ลึก 26 x สูง 30 (นิ้ว)

A33E
A33K

 

ประเภทของเครื่องบิน ขนาดของรถวีลแชร์
773A กว้าง 13 x ลึก 36 x สูง 42 (นิ้ว)
773K
A35G

 

ประเภทของเครื่องบิน ขนาดของรถวีลแชร์
A33P กว้าง 14.5 x ลึก 32 x สูง 36.5 (นิ้ว)

 

ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยหลือพิเศษอาจเดินทางด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดว่าท่านต้องเดินทางพร้อมกับ เครื่องมือช่วยเหลือด้านความปลอดภัย หากท่านไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางร่างกาย ในกรณีที่ต้องมีการอพยพออกจากเครื่องบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน และโครงเหล็กช่วยเดิน

อาจนำไม้เท้า ไม้ค้ำยัน และโครงเหล็กช่วยเดินขึ้นเครื่องบินได้ หากจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของห้องโดยสาร หากสามารถพับโครงเหล็กช่วยเดินและลูกเรือสามารถจัดเก็บอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ก็สามารถจะพกพาขึ้นเครื่องได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้นำโครงเหล็กช่วยเดินแบบพับเก็บไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารของเครื่องบิน และท่านจะต้องเช็คอินอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย  ท่านสามารถใช้โครงเหล็กช่วยของท่านจนถึงประตูขาออก จากนั้นจึงยอมให้จัดเก็บไว้เป็นพิเศษในพื้นที่จัดเก็บของของเครื่องบิน

สายการบิน Cathay Pacific ตระหนักดีว่าผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษบางท่านอาจต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง (PSE) ขณะเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ PSE ต่อไปนี้บนเครื่องบินทุกลำของเรา นั่นคือ

 • Aspen Seating Orthosis (ASO)
  อุปกรณ์ Aspen Seating Orthosis ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Aspen
 • เก้าอี้ MERU Travel Chair
  TravelChair นี้สามารถติดตั้งกับที่นั่งบนเครื่องบินเพื่อให้ช่วยรองรับและพยุงกระดูกสันหลังให้มั่นคงสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษซึ่งต้องเดินทางโดยเครื่องบิน เก้าอี้นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-11 ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของเด็ก) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ MERU
 • เก้าอี้ DAWS Engineering Disabled Children Travel Chair, P/N TC2000-00
  อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • เป้จูงเด็ก Crelling Harness, Model 27
  เป้จูงเด็ก Crelling Harness ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังและช่วยยึดเหนี่ยวได้ในระดับหนึ่งสำหรับเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้ใหญ่ เพื่อให้นั่งในท่าลำตัวตรง เป้จูงเด็ก Crelling Harness, Model 27 ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้บนเครื่องบินทุกลำของเรา เป้นี้มีวางจำหน่ายโดยมีหลายขนาดให้เลือกและออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 2 ปีไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Crelling Harness
 • เข็มขัดพยุงหลัง
  เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางโดยสวมใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งกับที่นั่งบนเครื่องบิน (ตัวอย่างเช่น เข็มขัดพยุงหลัง)

  ผู้โดยสารต้องนำอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังของตนมา และต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องการติดตั้ง การใช้ และการถอดออก

  ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามคำแนะนำ/ข้อกำหนดของผู้ผลิตในการใช้อุปกรณ์ PSE เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งบนเครื่องบินจะยังคงเป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวหลัก ผู้โดยสารสามารถพกพาอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังที่นำมาเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

  หากท่านวางแผนจะเดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์ PSE รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่อนุมัติข้างต้น เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง และแจ้งรายละเอียดเฉพาะของอุปกรณ์ PSE ดังกล่าว