โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมด้วยรถวีลแชร์ของท่าน (รวมทั้งที่จัดเก็บและแบตเตอรี่)

เรามีบริการรถเข็นพร้อมเจ้าหน้าที่เข็นสำหรับผู้โดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิคที่จำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคุณภายในบริเวณท่าอากาศยาน และพาคุณไปยังเกทหรือประตูเครื่องบิน (ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างที่นั่งของท่านกับประตูเครื่องบินหรือประตูห้องน้ำภายในห้องโดยสาร จะมีรถวีลแชร์บนเครื่องบินและที่นั่งตรงทางเดินซึ่งมีที่วางแขนแบบปรับเลื่อนได้เพื่ออำนวยความสะดวก ลูกเรือบนเครื่องบินของเรายังได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเพื่อช่วยเหลือท่าน หากท่านไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองจากรถวีลแชร์บนเครื่องบินจาก/ไปยังที่นั่งของท่าน

หากท่านจะเดินทางไปกับกลุ่มคนที่ต้องใช้รถวีลแชร์ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบิน Cathay Pacific ของท่าน

การเดินทางโดยมีรถวีลแชร์ของท่านเอง

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอาจใช้รถวีลแชร์ของตนเองที่เข็นด้วยมือหรือใช้พลังงานแบตเตอรี่ไปยังประตูขาออก และหากสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินเอื้ออำนวย ก็จะสามารถไปยังประตูเครื่องบิน

ท่านสามารถเช็คอินรถวีลแชร์แบบเข็นด้วยตนเองหรือแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ในลักษณะของสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถส่งรถวีลแชร์เหล่านี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขาออก และเราจะส่งคืนให้ท่านที่ประตูเครื่องบิน เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่แยกชิ้นส่วนรถวีลแชร์หรือสกูตเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากจำเป็น เราจะแยกชิ้นส่วนและทำการประกอบอุปกรณ์ขึ้นใหม่สำหรับผู้โดยสาร 

ข้อมูลที่ท่านต้องนำไปด้วย

 • คู่มือผู้ใช้รถวีลแชร์และแบตเตอรี่ของท่าน
 • เครื่องมือพิเศษที่จำเป็นเพื่อแยกหรือประกอบชิ้นส่วนรถวีลแชร์ใหม่ หากจำเป็น
 • สำหรับรถวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน กรุณานำเอกสารการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วน III มาตรา 38.3
 • สำหรับผู้โดยสารที่พิการนี้ เราไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งรถวีลแชร์

เรายอมรับรถวีลแชร์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ทุกประเภทในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน เช่น รถวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่เปียก แบตเตอรี่แบบเจล หรือแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าแบบไม่มีการรั่วไหล ท่านสามารถนำรถวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ แต่ต้องเป็นแบตเตอรี่ที่ตรงตามข้อกำหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาติ ส่วนที่ 3 มาตรา 38.3 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศสากล และเราจะแนะนำให้ท่านทราบข้อบังคับเหล่านี้เมื่อทำการจองเที่ยวบิน

โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่่งในประเทศของเราเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเรื่องน้ำหนักและขนาดของรถวีลแชร์ ประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถวีลแชร์ที่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมถึงจำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  

สายการบิน Cathay Pacific ได้จัดให้มีพื้นที่ในห้องโดยสารที่ได้รับการกำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บรถวีลแชร์หนึ่งคัน ซึ่งเป็นรถวีลแชร์ทั่วไปขนาดผู้ใหญ่แบบพับเก็บได้ หรือเป็นรถวีลแชร์ของผู้โดยสารที่แยกส่วนได้ด้วยตนเอง และสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องถอดล้อหรือแยกชิ้นส่วนอื่นใด

พื้นที่จัดเก็บรถวีลแชร์นี้จะมีให้บริการตามลำดับของผู้ที่ขอใช้บริการก่อน

วีลแชร์หรือรถเข็นต้องมีขนาดไม่เกิน: ความกว้าง 13 นิ้ว x ความลึก 36 นิ้ว x ความสูง 42 นิ้ว จึงจะสามารถฝากเก็บในเครื่องบินดังต่อไปนี้:

รูปแบบเครื่องบิน ขนาดของวีลแชร์หรือรถเข็น
773A
13 นิ้ว x ความลึก 36 นิ้ว x ความสูง 42 นิ้ว
773G
773H
773K
A35G

ผู้ดูแล

ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษอาจเดินทางด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดว่าท่านต้องเดินทางพร้อมผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยหากท่านไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางร่างกาย ในกรณีที่ต้องมีการอพยพออกจากเครื่องบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน และโครงพยุงเดิน

อาจนำไม้เท้า ไม้ค้ำยัน และราวเลื่อนเกาะเดินขึ้นเครื่องบินได้ หากจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านั้นตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของห้องโดยสาร หากสามารถพับราวเลื่อนเกาะเดินเก็บได้และลูกเรือสามารถจัดเก็บอย่างปลอดภัย ก็จะสามารถนำไปไว้ในห้องโดยสารของเครื่องบินได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้นำโครงพยุงเดินแบบพับเก็บไม่ได้เข้ามาในห้องโดยสารของเครื่องบิน และท่านจะต้องเช็คอินอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย  ท่านสามารถใช้ราวเลื่อนเกาะเดินของท่านจนถึงประตูขาออกซึ่งจะยอมให้จัดเก็บไว้เป็นพิเศษในพื้นที่จัดเก็บของบนเครื่องบิน

สายการบิน Cathay Pacific ตระหนักดีว่าผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษบางท่านอาจต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง (PSE) ขณะเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ PSE ต่อไปนี้บนเครื่องบินทุกลำของเรา นั่นคือ

 • Aspen Seating Orthosis (ASO)
  อุปกรณ์ Aspen Seating Orthosis ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Aspen
 • เก้าอี้ MERU Travel Chair
  TravelChair นี้สามารถติดตั้งกับที่นั่งบนเครื่องบินเพื่อให้ช่วยรองรับและพยุงกระดูกสันหลังให้มั่นคงสำหรับเด็กที่พิการซึ่งต้องเดินทางโดยเครื่องบิน เก้าอี้นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 – 11 ปี (ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของเด็ก) หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ MERU
 • เก้าอี้ DAWS Engineering Disabled Children Travel Chair, P/N TC2000-00
  อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • เป้จูงเด็ก Crelling Harness, Model 27
  เป้จูงเด็ก Crelling Harness ออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังและช่วยยึดเหนี่ยวได้ในระดับหนึ่งสำหรับเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้ใหญ่ เพื่อให้นั่งในท่าลำตัวตรง เป้จูงเด็ก Crelling Harness, Model 27 ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้บนเครื่องบินทุกลำของเรา เป้นี้มีวางจำหน่ายโดยมีหลายขนาดให้เลือกและออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 2 ปีไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ  Crelling Harness
 • เข็มขัดพยุงหลัง
  เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางโดยสวมใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งกับที่นั่งบนเครื่องบิน (ตัวอย่างเช่น เข็มขัดพยุงหลัง)

  ผู้โดยสารต้องนำอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังของตนมา และต้องรับผิดชอบทั้งหมดในเรื่องการติดตั้ง การใช้ และการถอดออก

  ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามคำแนะนำ/ข้อกำหนดของผู้ผลิตในการใช้อุปกรณ์ PSE เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งบนเครื่องบินจะยังคงเป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวหลัก ผู้โดยสารสามารถพกพาอุปกรณ์รองรับกระดูกสันหลังที่นำมาเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  หากท่านวางแผนจะเดินทางโดยมีอุปกรณ์ PSE รุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่อนุมัติข้างต้น เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง และแจ้งรายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ PSE ดังกล่าว