โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อร้องเรียนและระเบียบข้อบังคับอ้างอิง

ข้อบังคับและข้อร้องเรียนของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

การร้องเรียน

หากท่านเชื่อว่าท่านได้รับการเลือกปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ (ตัวอย่างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) โปรดเขียนถึงเราโดยใช้ แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นออนไลน์ หรือทางจดหมายหรือแฟกซ์มายังภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง 

ฮ่องกงและทั่วโลก 

Cathay Pacific Airways Ltd
5/F, South Tower, Cathay Pacific City
8 Scenic Road, Hong Kong International Airport
Lantau Island, Hong Kong

โทรสาร: (852) 25960825

สหรัฐอเมริกา

Cathay Pacific Airways Ltd
360 Post Street, Suite 300 San Francisco,
CA 94108 USA

อินเดีย

Cathay Pacific Airways Ltd
4th floor , Unit No.401 - 402,
Piramal Towers,
Peninsula Corporate Park,
Lower Parel,
Mumbai – 400013

สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับผู้โดยสารทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาติดต่อ ฝ่ายดูแลลูกค้า ของเรา

ข้อบังคับ:
  1. กฎหมายการเข้าถึงของสายการบินของสหรัฐฯ ปี 1986 (United States Air Carrier Access Act of 1986) ที่ปรับปรุงแก้ไข และนำมาใช้โดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (USDOT) ข้อบังคับที่ 14 CFR ส่วนที่ 382 - การไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความพิการในการเดินทางโดยเครื่องบิน (โปรดส่งจดหมายไปที่เจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน)
  2. ข้อบังคับของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ที่ 1107/2006 - ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิของผู้โดยสารที่พิการและผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
  3. ข้อกำหนดการบินพลเรือนของอินเดีย (CAR) ส่วนที่ 3 - การขนส่งทางอากาศ ซีรีส์ " M" ส่วนที่ 1 ฉบับที่ 3 DGCA

ข้อบังคับของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

กรมการขนส่งของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกบทบัญญัติเรื่อง 'การไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้พิการในการเดินทางทางอากาศ' ในฐานะของผู้สนับสนุนบทบัญญัตินี้ คาเธ่ย์ แปซิฟิคขอยืนยันว่าท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ ท่านสามรถขอดูและขอสำเนาได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้:

  • ทางออนไลน์: โปรดไปที่เว็บไซต์ของหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบิน (Aviation Consumer Protection) ที่ www.airconsumer.ost.dot.gov
  • ที่สนามบิน: เรามีสำเนาของบทบัญญัตินี้เพื่อดูเมื่อมีการร้องขอที่ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง, สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์และสนามบินทุกแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาเธ่ย์ แปซิฟิคทำการบิน
  • ทางโทรศัพท์: ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์จากภายในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านบริการสายด่วนโทรฟรีได้ที่ 1-800-778-4838 (ระบบเสียง) หรือ 1-800-455-9880 (บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์) หรืออีกวิธีหนึ่ง โปรดโทรศัพท์ติดต่อหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินได้ที่ 202-366-2220 (ระบบเสียง) หรือ 202-366-0511 (บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์)
  • ทางไปรษณีย์: ท่านสามารถส่งจดหมายไปได้ที่ Aviation Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave. SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590

 

ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU)

ท่านสามารถเข้าดู Regulation (EC) No.1107/2006 ของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้พิการและผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบินได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าว