โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือ

สายการบิน Cathay Pacific ยินดีต้อนรับสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือบนเครื่องบินของเรา

สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือหมายถึงอย่างไร

สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือหมายถึงสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือผู้พิการทางร่างกายเพื่อที่บุคคลนั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ซึ่งได้แก่ สุนัขนำทาง สุนัขช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน และสุนัขช่วยเหลือผู้พิการอื่น ๆ สุนัขเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินร่วมกับเจ้าของโดยอยู่ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน สุนัขอื่นที่ไม่เป็นไปตามคำจำกัดความนี้ จะต้องเดินทางโดยเครื่องบินโดยถือว่าเป็น สัตว์เลี้ยง

โปรดทราบว่าสุนัขนำทาง/สนุัขช่วยเหลือสามารถเดินทางบนเที่ยวบินของ Cathay Pacific ได้ก็ต่อเมื่อสุนัขนั้นได้รับการรับรองโดยองค์การสุนัขช่วยเหลือสากล (Assistance Dogs International), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific หรือองค์การสุนัขช่วยเหลือของยุโรป (Assistance Dogs Europe), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific นอกจากนี้ เรายังยอมรับสุนัขนำทางที่ได้รับการรับรองโดย สหพันธ์สุนัขนำทางสากล (IGDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific

หากท่านวางแผนที่จะเดินทางโดยมีสุนัขช่วยเหลือไปด้วยในเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป กรุณาติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

 

คำแนะนำโดยละเอียดในการเดินทางโดยมีสุนัขช่วยเหลือไปด้วย

ก่อนการเดินทางของท่าน

  1. ขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่าสุนัขช่วยเหลือของท่านได้รับการรับรองอย่างครบถ้วน* และมีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับทั้งหมดที่กำหนดไว้โดยเมืองปลายทางที่ท่านต้องการจะเดินทางไป ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

    หากท่านกำลังเดินทางไปหรือเดินทางผ่านฮ่องกง พร้อมสุนัข กรุณายื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงเพื่อขออนุญาตพิเศษจากกระทรวงอนุรักษ์การเกษตรและประมงของฮ่องกง (AFCD) ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าถึงแบบเดียวกับของ Cathay Pacific  ก่อนที่ท่านจะเดินทาง นอกจากใบอนุญาตแล้ว ทาง AFCD สามารถออกเอกสารอนุมัติสำหรับสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือ ของท่าน ให้สามารถเดินทางร่วมกับท่านในห้องโดยสารได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์ ของเรา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตลอดขั้นตอน

  2. โปรดติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเราล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการจะนำสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือขึ้นเครื่องไปด้วย เราจะเริ่มเตรียมการที่จำเป็นในเรื่องนี้

วันเดินทางของท่าน

  1. โปรดนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่อนุญาตให้สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือของท่านเดินทางไปพร้อมกับท่าน ไปยังสนามบิน ท่านจำเป็นจะต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเช็คอินและเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองปลายทางของท่าน
  2. ในระหว่างเที่ยวบินนั้น ๆ หากท่านมีสุนัขขนาดใหญ่ สุนัขควรนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของท่าน ขณะที่สุนัขขนาดเล็กสามารถนั่งบนตักของท่านได้ สุนัขควรได้รับการล่ามหรือผูกไว้อย่างแน่นหนาตลอดเวลา และท่านต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและสุขอนามัยของเที่ยวบินในกรณีที่สุนัขของท่านต้องการจะขับถ่าย

 

* Cathay Pacific Airways Limited จะใช้ดุลยพินิจของตนในการพิจารณาว่าจะรับสัตว์เลี้ยงของท่านขึ้นเครื่องหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ในเขตอำนาจศาลของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศที่แวะพัก (ถ้ามี)