โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร

สายการบิน Cathay Pacific สามารถช่วยเหลือท่านเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ในด้านการเดินทาง โดยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

หากท่านต้องการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร หรือมีความต้องการพิเศษในการเดินทาง โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน เพื่อที่เราจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้ดีที่สุด

ก่อนถึงวันเดินทาง

โปรดทราบว่าเรามีกำหนดการแจ้งคำขอความต้องการพิเศษล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ถึง 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน Cathay Pacific ของท่าน เพื่อให้เราสามารถเตรียมการสำหรับคำขอพิเศษของท่านได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งล่วงหน้าและเงื่อนไขต่าง ๆ จะระบุไว้ในแต่ละหัวข้อด้านล่าง

ที่สนามบิน

ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน พนักงานที่เคาน์เตอร์ของเราอาจขอตรวจสอบเพื่อยืนยันความต้องการความช่วยเหลือพิเศษของท่าน โดยดำเนินการในรูปแบบของการใช้รายการตรวจสอบ หรือใช้เอกสารยืนยันจากแพทย์ (Medical Clearance) หากพบว่าร่างกายท่านไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของเรา สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทางของท่าน เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคืนเงินค่าบัตรโดยสารของท่านบางส่วนหรือเต็มจำนวน หากทำได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดได้ที่คำขอตรวจสอบยืนยันภายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแต่ละหัวข้อที่ด้านล่าง