โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

Marco Polo Club

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marco Polo Club ก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิก สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง Cathay Pacific Airways Limited (สายการบิน Cathay Pacific) กับสมาชิก Marco Polo Club (สมาชิก) โดยละเอียด กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดของ สายการบิน Cathay Pacific

 1. Marco Polo Club (The Club) บริหารจัดการและดำเนินงานโดย สายการบิน Cathay Pacific
 2. The Club เปิดให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สมาชิกต้องไม่ใช่บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด การยอมรับเข้าเป็นสมาชิกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สายการบิน Cathay Pacific และเมื่อมีการชำระค่าสมัครสมาชิกจำนวน USD100
 3. สมาชิกจะได้รับการออกหมายเลขสมาชิกและบัตรสมาชิก การใช้หมายเลขสมาชิก/บัตรสมาชิกนี้และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของ Club ที่อาจมีการออกเพิ่มเป็นครั้งคราวเพื่อประโยชน์ของ สายการบิน Cathay Pacific
 4. การเป็นสมาชิก The Club และบัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นและต้องใช้โดยสมาชิกเท่านั้น บัตรสมาชิกยังคงเป็นทรัพย์สินของสายการบิน Cathay Pacific และต้องส่งคืนเมื่อได้รับการร้องขอ
 5. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขโครงสร้าง สิทธิประโยชน์หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของ The Club รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการยกเลิก The Club เมื่อใดก็ได้โดยมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเหมาะสมหากทำได้ และ สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการยกเลิกดังกล่าว เมื่อสมาชิกใช้บริการ The Club จะถือว่าสมาชิกยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 6. ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิก The Club ได้
 7. เมื่อสมัครสมาชิก Marco Polo Club หรือเลื่อนสถานะที่สูงขึ้น สมาชิกจะได้รับชุดป้ายสำหรับติดสัมภาระที่ทำขึ้นเฉพาะบุคคล และสามารถขอรับบัตรสมาชิก หรือป้ายสำหรับติดสัมภาระเพิ่มได้ผ่านทางออนไลน์ตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  • สมาชิกระดับ Diamond สามารถขอรับบัตรสมาชิก หรือป้ายสำหรับติดสัมภาระเพิ่มได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  • สมาชิกระดับ Gold และ Silver สามารถขอรับบัตรสมาชิกใบแรกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อขอรับบัตรสมาชิกครั้งถัดไป หรือเมื่อขอป้ายสำหรับติดสัมภาระเพิ่มเติม
  • สมาชิกระดับ Green สามารถขอรับบัตรสมาชิกและชุดป้ายสำหรับติดสัมภาระได้โดยมีค่าธรรมเนียม

  การออกบัตรสมาชิกหนึ่งใบ หรือชุดป้ายติดสัมภาระตามคำขอมีค่าธรรมเนียม 20 USD หรือ 2,000 เอเชีย ไมล์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแบบธรรมดา หากต้องการส่งแบบด่วนไม่ว่าในกรณีใดๆจะมีค่าธรรมเนียม 50 USD หรือ 5,000 เอเชีย ไมล์ต่อคำขอหนึ่งครั้ง
 8. สมาชิกจะได้รับรายงานสำหรับสมาชิก Club รายเดือนทางอีเมล
 9. สมาชิกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่น
 10. นโยบายการใช้บริการและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นไปตามข้อบังคับของท้องถิ่นและนโยบายของผู้ดำเนินการห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้สมาชิกแสดงหลักฐานที่ระบุอายุก่อนที่จะอนุญาตให้สมาชิกเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 1. เพื่อให้ได้รับคะแนน Club สมาชิกต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนเมื่อทำการสำรองที่นั่งและแสดงบัตรสมาชิกเมื่อเช็คอิน
 2. สมาชิกจะได้รับคะแนน Club เมื่อเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon หรือสายการบินอื่นในเครือข่ายพันธมิตร oneworld
 3. สมาชิกจะได้รับคะแนน Club เมื่อสมัครสมาชิก Marco Polo Club และได้เริ่มการเป็นสมาชิกของตน
 4. คะแนน Club ไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมของสายการบินอื่นๆ ได้
 5. เพื่อให้มีสิทธิได้รับคะแนน Club สมาชิกต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าชื่อที่ระบุในธุรกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์บนบัตรโดยสาร ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ Marco Polo Club
 6. อาจต้องใช้เวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์หลังจากการเดินทาง จำนวนคะแนน Club ที่สมาชิกได้รับจึงจะปรากฏยอดในบัญชีของสมาชิก
 7. สมาชิกสามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อมีคะแนนสะสมถึงระดับที่กำหนดในทันทีที่คะแนน Club มียอดปรากฏในบัญชีของสมาชิก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน้าสิทธิประโยชน์ของ Club
 8. คะแนนสะสมของ Club จะมีผลใช้ได้จนถึงเมื่อสิ้นสุดอายุสมาชิกของสมาชิก
 9. สมาชิกไม่สามารถได้รับคะแนน Club และรางวัลคะแนนสะสมจากสายการบินพันธมิตรอื่นในเวลาเดียวกัน
 10. สมาชิกสามารถสะสมคะแนน Club ควบคู่ไปกับ Asia Miles เมื่อเดินทางกับสายการบินในเครือข่ายพันธมิตร oneworld โดยที่คะแนน The Club จะใช้สำหรับการจัดระดับของสถานะสมาชิก The Club ในขณะที่ Asia Miles เป็นโปรแกรมสะสมไมล์ที่ทาง The Club เสนอให้แก่สมาชิกของเราเพื่อใช้แลกรางวัลไลฟ์สไตล์
 11. ในกรณีของการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ การสะสมคะแนน Club จะพิจารณาจากระดับอัตราค่าโดยสารจริงที่สมาชิกเดินทาง
 12. เมื่อมีการมอบสิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน Club ถึงระดับที่กำหนด สมาชิกจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และ/หรือคะแนน Club นั้นจะไม่สามารถถูกเพิกถอนหรือหรือลบทิ้งไม่ว่าในกรณีใดๆ
 13. ถ้าการเดินทางโดยเครื่องบินของสมาชิกถูกระงับไปเนื่องด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินพันธมิตร (ตัวอย่างเช่น สภาพอากาศที่รุนแรง/ภัยธรรมชาติ) และสมาชิกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสายการบิน คะแนน Club/Asia miles ที่จะได้รับสำหรับช่วงเที่ยวบินของบัตรโดยสารที่ซื้อ จะมียอดเครดิตตามกำหนดการเดินทางเดิม ในกรณีดังกล่าว สมาชิกจำเป็นจะต้องส่งบัตรโดยสารเดิมของผู้โดยสารและบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปยัง Marco Polo Club ทางอีเมล จดหมาย หรือแฟกซ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มีผลใช้กับเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้นเว้นแต่ได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

 1. ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ (ไม่รวมผู้ร่วมเดินทาง) โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
  2. ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 2. การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างและมีผลใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ชำระเงินเท่านั้น ยกเว้นค่าโดยสารแบบหมู่คณะ
  2. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
  3. สมาชิกต้องทำการเช็คอินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง มิฉะนั้นที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้จะถูกยกเลิก
  4. สมาชิกที่ขอบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพังจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้
  5. ราคาบัตรโดยสารแบบหมู่คณะไม่สามารถได้รับสิทธินี้
 3. สิทธิในการได้ที่นั่งก่อนสำหรับที่นั่งรอการยืนยันสำหรับสมาชิกซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  1. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางของสมาชิกสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
  2. มีผลใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารที่ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ได้รับเป็นรางวัล จากการบริจาคหรือแลกมาด้วยไมล์สะสม
 4. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนและสิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อนของเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 5. สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน
  1. สมาชิกทุกท่านสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เฉพาะของ Marco Polo Club ณ สนามบินที่มีให้บริการ
  2. สมาชิกระดับ Silver, Gold และ Diamond สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ถ้ามี
  4. นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
 6. สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกทุกท่าน
  2. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ ผู้ร่วมเดินทางยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้เมื่อเดินทางร่วมกับสมาชิก
 7. การได้รับสิทธิก่อนในการแสตนด์บายสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 8. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นประหยัด
  1. สามารถใช้ได้กับสมาชิกระดับโกลด์และไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon ในอัตราค่าโดยสารระดับ Y เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับโกลด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
  3. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  4. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  5. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  6. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 9. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารที่ชำระเงินของสายการบิน Cathay Pacific ในอัตราค่าโดยสารระดับ W เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  4. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  5. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 10. รับประกันการยืนยันที่นั่งชั้นธุรกิจ
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่ถือบัตรโดยสารที่ชำระเงินของสายการบิน Cathay Pacific ในอัตราค่าโดยสารระดับ J เท่านั้น
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ต้องสำรองที่นั่งก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  3. ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารแบบหมู่คณะ, ส่วนลด ID/AD, บัตรโดยสารตามข้อตกลงบาร์เตอร์/การซื้อขาย, รางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารจากการบริจาคหรือจากการแลกคะแนนสะสม
  4. การรับประกันการยืนยันที่นั่งทั้งหมดต้องมีการออกบัตรโดยสารและจำกัดเพียงหนึ่งที่นั่งต่อสมาชิกหนึ่งท่านต่อเที่ยวบิน
  5. CPA และ Cathay Dragon ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน แต่เราจะพยายามเสนอทางเลือกอื่น
 11. ที่นั่งที่ต้องการบนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Air New Zealand
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงซึ่งดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific สามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการในโซนพื้นที่ที่กำหนดไว้ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องโดยสาร โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
 12. สิทธิพิเศษด้านสัมภาระ
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์จะได้รับสิทธิพิเศษด้านสัมภาระสำหรับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติมและน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาตพิเศษ
  2. สิทธิประโยชน์สำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้มีให้เฉพาะสมาชิกที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินขาออกที่ทำการตลาดหรือดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific และ/หรือ Cathay Dragon และไม่มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินดำเนินงานร่วมโดยสายการบินของบุคคลภายนอก (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific)
 13. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของ Air New Zealand
  1. มีผลใช้กับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่เดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงซึ่งดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 14. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific และ Cathay Dragon
  1. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์ บริการนี้จะมีให้สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  2. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับโกลด์และผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  3. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์และผู้ร่วมเดินทางสองท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถใช้บริการห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทางที่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้
 15. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific
  1. สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ มีให้บริการสำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางจำนวนไม่เกินสองท่านที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ/หรือสายการบินในเครือข่าย oneworld
  2. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถใช้บริการห้องรับรองได้โดยไม่นับเป็นผู้ร่วมเดินทางที่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้
 16. ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า (ไม่อนุญาตสำหรับผู้ติดตาม)
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกไดมอนด์ที่เดินทางถึงฮ่องกง, ลอนดอน (CX237 หรือ CX251 หรือ CX255 เท่านั้น) หรือแฟรงก์เฟิร์ตโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  2. มีให้บริการสำหรับสมาชิกที่เดินทางถึงฮ่องกงหรือแฟรงก์เฟิร์ตโดยเที่ยวบินต่างๆ ที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  3. สมาชิกสามารถใช้บริการในวันที่เดินทางถึง และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าใช้บริการ
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า สมาชิกควรรับบัตรเชิญที่เมืองต้นทางของตน
 17. ข้อจำกัดเรื่องอายุในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  1. หากผู้โดยสารเป็นผู้เยาว์และเดินทางตามลำพัง การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและการบริโภคแอลกอฮอล์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของผู้ดำเนินการห้องรับรองผู้โดยสาร อาจต้องแสดงหลักฐานที่ระบุอายุเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 18. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand
  1. มีให้บริการสำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่ออกเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างโอ๊กแลนด์และฮ่องกงที่ดำเนินงานโดย Air New Zealand และทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific โดยสมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินโอ๊กแลนด์และสนามบินฮ่องกง
  2. บริการห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของ Air New Zealand มีให้สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ที่เดินทางจากไครส์เชิร์ชหรือเวลลิงตันไปฮ่องกงโดยผ่านโอ๊กแลนด์ และในทางกลับกัน ช่วงเที่ยวบินในประเทศต้องทำการตลาดและดำเนินงานโดย Air New Zealand สมาชิกระดับซิลเวอร์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินโอ๊กแลนด์และสนามบินฮ่องกงเท่านั้น
  3. สมาชิกระดับโกลด์สามารถพาผู้ติดตามหนึ่งท่านมาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand โดยที่ผู้ติดตามต้องออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
  4. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถพาผู้ติดตามสองท่านมาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Air New Zealand โดยที่ผู้ติดตามต้องออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific
 19. ช่วงพักสถานะของสมาชิก
  1. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่ได้สมัคร เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกช่วงเวลาการพักสถานะสมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการของ Marco Polo Club
  2. คำขอนี้ต้องดำเนินการในช่วงตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วันก่อนจะเริ่มช่วงเวลาการพักสถานะสมาชิก
  3. การขอพักสถานะสมาชิกจะไม่สามารถดำเนินการในเดือนที่สถานะสมาชิกในปัจจุบันจะหมดอายุลง หรืออยู่นอกระยะเวลาการเป็นสมาชิกในปัจจุบันได้
  4. ระยะเวลาการพักสถานะการเป็นสมาชิกคือ ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
  5. อนุญาตให้ขอพักสถานะการเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  6. หลังจากที่สิ้นสุดการพักสถานะการเป็นสมาชิกแล้ว ระดับสถานะและระยะเวลาที่เหลืออยู่จะมีสถานะเป็นปกติ
  7. จะมีการออกบัตรสมาชิกใหม่ (พร้อมวันหมดอายุใหม่) หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการพักสถานะการเป็นสมาชิก แต่สมาชิกสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อมีคะแนนตามระดับที่กำหนดก่อนถึงวันหมดอายุได้ตามปกติ
  8. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถส่งคำขอ ทำการเปลี่ยนแปลง ต่อระยะเวลาและยกเลิกได้
  9. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ Marco Polo Club ได้
  10. ในช่วงการพักสถานะการเป็นสมาชิก การสะสมคะแนน Club จะไม่สามารถทำได้สำหรับเที่ยวบินต่างๆ (แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการสะสม Asia Miles หรือการแลกไมล์สะสม)
  11. สมาชิกสามารถยืดระยะเวลาในการขอพักสถานะได้ (แม้ว่าจะเป็นในช่วงการพักสถานะอยู่ก็ตาม) หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เหลื่อมซ้อนกัน
 20. การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
  1. เมื่อสมาชิกระดับกรีนสะสมคะแนน Club ถึง 200 คะแนน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 1 ครั้ง
  2. เมื่อสมาชิกระดับซิลเวอร์สะสมคะแนน Club ถึง 450 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  3. เมื่อสมาชิกระดับโกลด์สะสมคะแนน Club ถึง 800 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  4. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์สะสมคะแนน Club ถึง 1,400 คะแนน ก็จะได้รับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ 2 ครั้ง
  5. สำหรับสมาชิกระดับกรีน การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  6. สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  7. สำหรับสมาชิกระดับโกลด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกกลุ่มแลกคะแนนสะสมโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  8. สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์ การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะมีให้สำหรับสมาชิกหรือผู้ร่วมเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon เท่านั้น
  9. ผู้ร่วมเดินทางที่จะใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องเป็นผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน หรือเดินทางบนเที่ยวบินและวันเดินทางเดียวกัน โดยมีเมืองต้นทางและเมืองปลายทางเดียวกันกับสมาชิก Marco Polo Club
  10. กลุ่มแลกคะแนนสะสม (Redemption Group) หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวและ/หรือเพื่อนฝูงของท่านจำนวน 5 คนที่ท่านจะแลกรางวัลให้แก่พวกเขาโดยใช้ Asia Miles ของท่าน โปรดไปที่เว็บไซต์ Asia Miles เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแลกคะแนนสะสม สมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสมสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารโดยไม่ต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก
  11. การใช้ไมล์แลกสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารต้องดำเนินการทางออนไลน์เท่านั้น และไม่มีให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  12. สมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  13. สมาชิกระดับกรีน ซิลเวอร์ และโกลด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  14. สมาชิกระดับไดมอนด์สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจขาออกเท่านั้น
  15. หลังจากแลกรับสิทธิในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ สมาชิกต้องแสดงบัตรเชิญเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้รับเมื่อเข้าใช้บริการในห้องรับรองผู้โดยสาร
  16. ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือผิดปกติใดๆ สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อขอความช่วยเหลือ
  17. สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะกำหนดให้โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละระดับ และไม่มีให้สำหรับผู้ที่พักสถานะการเป็นสมาชิก
 21. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้
  1. สมาชิกระดับโกลด์ที่มีคะแนน Club 1,000 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินจำนวน 4 ช่วง
  2. สมาชิกระดับไดมอนด์ที่มีคะแนน Club 1,600 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินจำนวน 4 ช่วง
  3. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับโกลด์มีให้สำหรับเที่ยวบินระยะสั้น ระยะใกล้ และระยะกลางเท่านั้น
  4. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับสมาชิกระดับไดมอนด์นั้นมีให้สำหรับเที่ยวบินทุกระยะทาง
  5. สมาชิกระดับโกลด์และผู้ร่วมเดินทางของตนสามารถอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  6. สมาชิกระดับไดมอนด์และผู้ร่วมเดินทางของตนหรือสมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสม สามารถอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ของเที่ยวบินที่ดำเนินงานและทำการตลาดโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
  7. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้แต่ละครั้งจะอนุญาตให้ผู้โดยสารหนึ่งท่านอัพเกรดชั้นโดยสารขึ้นไปหนึ่งระดับจากปัจจุบัน
  8. สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง คะแนน Club และ Asia Miles จะพิจารณาจากชั้นโดยสารระดับต่อไปเมื่อการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
  9. ผู้ร่วมเดินทางสำหรับการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ หมายถึง ผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน
  10. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะสามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันได้รับสิทธิ์อัพเกรด
  11. กลุ่มแลกคะแนนสะสม (Redemption Group) หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวและ/หรือเพื่อนฝูงของท่านจำนวน 5 คนที่ท่านจะแลกรางวัลให้แก่พวกเขาโดยใช้ Asia Miles ของท่าน โปรดไปที่เว็บไซต์ Asia Miles เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มแลกคะแนนสะสม สมาชิกกลุ่มแลกคะแนนสะสมสามารถใช้บริการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางร่วมกับสมาชิก
  12. เที่ยวบินที่ขอต้องได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารต้องออกในระดับอัตราค่าโดยสารที่กำหนด
   1. เที่ยวบินชั้นประหยัดในอัตราค่าโดยสารระดับ Y, B, H, K และ M จะได้รับการอัพเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ E โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง ถ้าเที่ยวบินนั้นไม่มีชั้นโดยสารประหยัดพรีเมี่ยม บัตรโดยสารนั้นจะได้รับการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I
   2. เที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมในอัตราค่าโดยสารระดับ W และ R จะได้รับการอัพเกรดเป็นเที่ยวบินชั้นธุรกิจในอัตราค่าโดยสารระดับ I โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง
   3. ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของค่าโดยสารชั้นธุรกิจ ชั้น J, C, D, P และ I ที่จะได้รับการอัพเกรดเป็นชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง A
  13. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะไม่สามารถใช้ร่วมกับการอัพเกรดเที่ยวบินของ Asia Miles และรางวัลสำหรับผู้ร่วมเดินทาง
  14. ไม่อนุญาตให้ทำการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับที่นั่งรอการยืนยัน (Waitlist)
  15. การอัพเกรดที่นั่งที่จองได้ต้องมีการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  16. สิทธิในการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะขึ้นอยู่กับระดับสถานะของสมาชิกและไม่มีให้บริการสำหรับสมาชิกในช่วงหยุดพักสถานะ
  17. คำขอ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกใดๆ ต้องดำเนินการทางออนไลน์ภายใน 15 ถึง 360 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบิน
  18. การยกเลิกการอัพเกรดที่นั่งที่จองได้จะเป็นการยกเลิกการสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วด้วยเช่นกัน
  19. ไม่อนุญาตให้ขออัพเกรดที่นั่งที่จองได้สำหรับช่วงเที่ยวบินเดียวกันเกินหนึ่งครั้ง
  20. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารในชั้นโดยสารเดิม
  21. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับบัตรโดยสารที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม, รางวัล, การเดินทางแบบกลุ่ม, ID/AD (อุตสาหกรรม/บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว) บัตรโดยสารที่มีส่วนลด หรือบัตรโดยสารฟรีในลักษณะอื่นๆ
  22. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับแพคเกจวันหยุดของสายการบิน Cathay Pacific
  23. เที่ยวบินที่อัพเกรดไม่สามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ กรุณาทำการเช็คอินที่สนามบิน
  24. ในกรณีเกิดข้อขัดข้องของเที่ยวบิน สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  25. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 22. บัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
  1. เมื่อสมาชิกระดับไดมอนด์สะสมคะแนน Club ถึง 1,800 คะแนน ก็จะได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์
  2. บริการนี้ไม่มีให้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในช่วงการพักสถานะ
  3. ต้องแลกรับสิทธิการได้รับบัตรผู้ร่วมเดินทางทางออนไลน์ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  4. ต้องทำการเสนอชื่อทางออนไลน์ให้แก่ผู้ได้รับบัตรที่ได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่หรืออัพเกรดจากระดับสมาชิกในปัจจุบัน
   1. หากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่กำลังจะต่ออายุสถานะระดับโกลด์ของตน ผู้เสนอชื่อต้องโทรติดต่อศูนย์บริการ Marco Polo Club เพื่อทำการเสนอชื่อ
  5. ผู้เสนอชื่อสมาชิก Marco Polo Club ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   2. มีอีเมลที่ติดต่อได้
   3. ได้รับคำยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของเขา/เธอในการสมัครบัตรผู้ร่วมเดินทาง
   4. ยืนยันการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   1. มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
   2. มีอีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ติดต่อได้
  7. สมาชิกบัตรผู้ร่วมเดินทางระดับโกลด์จะมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกนาน 12 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมเดินทางได้ทำการสมัครอย่างเป็นทางการ
  8. ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาแล้วและมีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งโปรโมชั่นใดๆ
 1. สมาชิกสามารถยุติการเป็นสมาชิกของตนเมื่อใดก็ได้โดยส่งหนังสือแจ้งถึงสายการบิน Cathay Pacific และคืนบัตรสมาชิกของตน โดยที่คะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่เหลืออยู่และสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิก
 2. สายการบิน Cathay Pacific อาจทำการระงับชั่วคราวหรือยุติการเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนของสมาชิกคนใดก็ตามได้ในทันทีและโดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมถึงสิทธิในการใช้บัตรสมาชิกและสิ่งอำนวยความสะดวกของ Club หากสายการบิน Cathay Pacific มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิกผู้นั้นมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง, กระทำการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นใด, ประกอบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ซื่อสัตย์, ใช้สิทธิประโยชน์และรางวัลของ Asia Miles ไปในทางที่ผิด, ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของ Club ไปในทางที่ผิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Asia Miles /Marco Polo Club ในกรณีดังกล่าว สายการบิน Cathay Pacific จะยกเลิกคะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ทั้งหมดของสมาชิก
 3. นอกจากนี้ สายการบิน Cathay Pacific จะพิจารณาโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเป็นสมาชิก Club ของสมาชิกคนใดก็ตามโดยแจ้งล่วงหน้า 3 ถึง 6 เดือน (โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า คะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกยกเลิก สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือระงับสิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงสิทธิในการใช้สิทธิประโยชน์หรือบริการต่างๆ ของ Club แม้ว่าจะยังคงอนุญาตให้สมาชิกผู้นั้นรักษาสมาชิกภาพโดยรวมของ Club ไว้ได้ก็ตาม
 4. การยุติสถานภาพสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสิทธิสะสมและการแก้ไขของสายการบิน Cathay Pacific และสมาชิก ณ วันที่ยุติการเป็นสมาชิกนั้น
 5. เราจะยุติสถานภาพสมาชิกของสมาชิกที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือเดินทางต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือสำหรับสมาชิกในช่วงระยะเวลา 12 เดือนของการเป็นสมาชิก
 6. ในกรณีที่สมาชิกได้เสียชีวิตลง บัญชีสมาชิกของเขา/เธอจะถูกปิดและคะแนน/ไมล์สะสม/ช่วงเที่ยวบิน Club ที่ยังคงค้างอยู่ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกยกเลิก
 7. ในสถานการณ์ปกติ เราจะตรวจสอบและยุติการใช้งานบัญชีของคุณภายใน 15 วันทำการหลังจากทำการยืนยันตัวตนของคุณสำเร็จ
 1. สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของ The Club สำหรับรายละเอียดวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยสายการบิน Cathay Pacific ซึ่งเชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกของท่าน โปรดดูที่ นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  ของสายการบิน Cathay Pacific (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) หากสมาชิกไม่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นหรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลล่าสุด อาจทำให้สายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถแจ้งสถานะสมาชิก The Club รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกได้ ในกรณีดังกล่าว สมาชิกภาพอาจถูกยกเลิก
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างสายการบิน Cathay Pacific กับสมาชิก
 3. สมาชิกมีอำนาจใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของตน เช่น คำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของตนที่สายการบิน Cathay Pacific เก็บรักษาไว้ และแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการของ Marco Polo Club หรือปฏิบัติตามวิธีการติดต่อตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว
 4. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสำหรับสายการบิน Cathay Pacific สายการบิน Cathay Pacific ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 5. สมาชิกต้องตั้งรหัสผ่านที่มีอักขระอย่างน้อย 8 ตัวอักษรซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่, ตัวเลข และอักขระพิเศษ เช่น !#$^ และ * สมาชิกต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ สายการบิน Cathay Pacific ไม่มีส่วนรับผิดต่อผลที่ตามมาอันเนื่องมาจากการเปิดเผยรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก หรือการใช้รหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อสมาชิกสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใดๆ โดยทางอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ The Club และ/หรือการใช้บริการหรือการไม่มีให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกของ The Club และ/หรือการจัดหาหรือการปฏิเสธที่จะจัดหาสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการไม่เอาใจใส่หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม และไม่ว่า สายการบิน Cathay Pacific มีอำนาจควบคุมใดๆ เหนือสถานการณ์ในการอ้างสิทธินั้นหรือไม่ก็ตาม
 2. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ภายใต้ข้อ 1. ข้างต้นและข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ภายใต้สนธิสัญญาวอร์ซอ หรือภายใต้เงื่อนไขในการเดินทางของ สายการบิน Cathay Pacific ในสัญญา การละเมิด หรือสิ่งอื่นใดโดยคำนึงถึงการอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือละเว้นการปฏิบัติงานของ The Club จะจำกัดไว้ไม่เกินมูลค่าของบัตรโดยสารที่สมาชิกใช้โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น หรือไม่เกิน HKD10,000 แล้วแต่สิ่งใดจะมากกว่า
 3. สายการบิน Cathay Pacific จะพยายามดำเนินการให้มั่นใจว่าบริการต่างๆ ของ The Club ที่จัดหาให้โดยพันธมิตรนั้นพร้อมให้บริการ แต่เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการที่พันธมิตรไม่ได้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่สมาชิกใช้บริการที่จัดหาให้โดยพันธมิตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะมีผลบังคับใช้ และสายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ
 4. สายการบิน Cathay Pacific ยืนยันว่าจะให้บริการ The Club และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกของ The Club ด้วยทักษะและความใส่ใจอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สายการบิน Cathay Pacific ไม่รับประกันในลักษณะใดๆ ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์ของ The Club จะมีให้บริการ และข้อกำหนดทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามบทบัญญัติหรืออื่นใดในส่วนของสายการบิน Cathay Pacific ได้รับการยกเว้นในที่นี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 1. การที่สายการบิน Cathay Pacific ไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้หมายความว่าเราสละสิทธิดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของสายการบิน Cathay Pacific ในอันที่จะดำเนินการใดๆ ในเวลาต่อมาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธินั้นๆ หรือสิทธิอื่นใด
 2. หากศาลหรือองค์กรบริหารจัดการของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใดๆ พบว่าข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ การเป็นโมฆะหรือการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าว จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
 3. สมาชิกตกลงที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของ Club ด้วยความระมัดระวังและใส่ใจอย่างเต็มที่และเหมาะสม และโดยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีและให้เกียรติแก่พนักงานของสายการบิน Cathay Pacific และสมาชิกท่านอื่นๆ
 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสายการบิน Cathay Pacific กับสมาชิกแต่ละท่านอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายฮ่องกง โดยการใช้บริการ The Club สมาชิกแต่ละท่านได้ยอมรับเขตอำนาจศาลที่มีขอบเขตตัดสินคดีทั่วไปของศาลฮ่องกง

การประกาศแจ้งเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

วันที่มีผลบังคับใช้: 25 มีนาคม 2013