โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

ห้องรับรองผู้โดยสาร Cathay Pacific ของเรายินดีต้อนรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ, สมาชิก Cathay ตามที่กำหนด และสมาชิกโปรแกรมพันธมิตร oneworld

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องอายุตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของผู้ปฏิบัติงานห้องรับรองผู้โดยสารของท้องถิ่นที่ว่าด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ข้อกำหนดเรื่องอายุตามกฎหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายและต้องเดินทางตามลำพัง ทีมเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะเสนอทางเลือกอื่นหากจำเป็น

หากท่านกำลังจะเดินทางโดยชั้นโดยสารอื่นในการเดินทางด้วยบัตรโดยสารเดียวของท่าน (เช่น เดินทางจากสิงคโปร์ไปฮ่องกงในชั้นธุรกิจ และเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังปารีสในชั้นประหยัดพรีเมียม) เราจะมอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับชั้นที่นั่งสูงสุดในการเดินทางของท่าน (ในกรณีนี้คือชั้นธุรกิจ) ตลอดเส้นทางของท่านเพื่อมอบความสะดวกสบายสำหรับท่าน โปรดทราบว่าบริการนี้จะมีให้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific เท่านั้น

หากการเดินทางของท่านมีการหยุดแวะพัก การมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเที่ยวบิน

*สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดที่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสาร และไม่สามารถนำไปรวมกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสมาชิก

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
ห้องโดยสารชั้นหนึ่งของ Cathay Pacific ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ชั้นหนึ่งของสายการบินสมาชิก oneworld ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่นั่งชั้นหนึ่งฟรีจะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจากระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (ตัวอย่างเช่น สมาชิกระดับไดมอนด์จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น) ผู้โดยสารที่เดิมจองบัตรโดยสารชั้นธุรกิจและได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นหนึ่ง จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้น สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Shekou Cruise Home Port มีให้สําหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดย Cathay Pacific เท่านั้น

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
ห้องโดยสารชั้นธุรกิจของ Cathay Pacific ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ชั้นธุรกิจของสายการบินสมาชิก oneworld ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ จะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจากระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (ตัวอย่างเช่น สมาชิกระดับซิลเวอร์และระดับโกลด์ของ Marco Polo Club จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น) สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Shekou Cruise Home Port มีให้สําหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดย Cathay Pacific เท่านั้น

สมาชิก Cathay

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน

ตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สมาชิกซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสาขาออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารที่สมาชิกเดินทาง

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับไดมอนด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific, สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific, สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
สมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific, สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
สมาชิกระดับซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific, สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific, สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

สมาชิก Cathay สามารถซื้อหรือใช้คะแนนสะสม (เมื่อถึงระดับคะแนนที่กำหนด) ในการแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร เพื่อเข้าใช้บริการด้วยตนเอง หรือมอบประสบการณ์ที่หรูหราในลักษณะเดียวกันนี้ให้แก่ผู้ร่วมเดินทาง เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัวของตน

โปรดดูเพิ่มเติมจากตารางด้านล่างหรือไปที่หน้าเว็บแต่ละหน้าเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

 
สมาชิก Cathay สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ สมาชิก Cathay สามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ สมาชิก Cathay สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ
สมาชิกระดับไดมอนด์

ผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

ผู้ร่วมเดินทาง

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

ตัวสมาชิกเอง เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัว

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินใดก็ได้

สมาชิกระดับโกลด์

ผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

ผู้ร่วมเดินทาง

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

ตัวสมาชิกเอง เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัว

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินใดก็ได้

สมาชิกระดับซิลเวอร์

ผู้ร่วมเดินทาง

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

 

ผู้ร่วมเดินทาง

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

 

ตัวสมาชิกเอง เพื่อนฝูง หรือครอบครัว

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินใดก็ได้

สมาชิกระดับกรีน

ตัวสมาชิกเองหรือผู้ร่วมเดินทาง

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
 

เรียนรู้เกี่ยวกับบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารในฐานะสิทธิประโยชน์เมื่อมีคะแนนสะสมถึงระดับที่กําหนด

โปรดไปที่ บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร เพื่อทราบวิธีการสั่งซื้อ

โปรดดูรายละเอียดได้ที่ การแลกคะแนนสะสมเป็นบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลก

 • สมาชิก Cathay สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ
 • ผู้ร่วมเดินทางหรือสมาชิกในกลุ่มแลกคะแนนสะสม

  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

 • สมาชิก Cathay สามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ
 • ผู้ร่วมเดินทาง

  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยเราเท่านั้น

 • สมาชิก Cathay สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับ
 • ตัวสมาชิกเอง เพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัว

  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินใดก็ได้

ผู้ถือบัตร Standard Chartered Cathay Mastercard ที่มีสิทธิ์ สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ดําเนินการโดย Cathay Pacific โปรดไปที่หน้า Standard Chartered Cathay Mastercard เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

สมาชิก Cargo Clan Elite

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิก Cargo Clan Elite ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับเอเมอรัลด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
สมาชิกระดับแซฟไฟร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือของสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น

** การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะจำกัดเฉพาะห้องรับรองผู้โดยสารที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific เท่านั้น สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Shekou Cruise Home Port มีให้สําหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดย Cathay Pacific เท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld connect

ผู้ถือบัตร Fiji Airways Tabua Plus มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในช่วงเที่ยวบินที่กำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสาร
 

เส้นทาง

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Cathay Pacific ในฮ่องกง

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในกรุงเทพฯ

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในสิงคโปร์

ฮ่องกงไปยัง
นาดิ, ฟิจิ1,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปกรุงเทพฯ2,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปสิงคโปร์2,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

กรุงเทพฯ ไปยัง
ฮ่องกง2,3

-

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

-

สิงคโปร์ไปยัง
ฮ่องกง2,3

- -

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

 1. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินการบินโดย Fiji Airways จากฮ่องกงไปนาดี สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง
 2. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย Cathay Pacific และทำการตลาดโดย Fiji Airways ซึ่งเดินทางระหว่างฮ่องกง-กรุงเทพฯ, ฮ่องกง-สิงคโปร์ หรือในเส้นทางกลับกัน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ และสิงคโปร์
 3. ผู้ติดตามต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเดียวกัน