โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

ห้องรับรองผู้โดยสาร Cathay Pacific ยินดีต้อนรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ, สมาชิกตามข้อกำหนดของ Marco Polo Club และสมาชิกโปรแกรมพันธมิตร oneworld นอกจากนี้

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องอายุตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของผู้ปฏิบัติงานห้องรับรองผู้โดยสารของท้องถิ่นที่ว่าด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ข้อกำหนดเรื่องอายุตามกฎหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายและต้องเดินทางตามลำพัง ทีมเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะเสนอทางเลือกอื่นหากจำเป็น 

โปรดทราบว่าขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั่วคราวที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ The Wing ชั้นหนึ่ง

ใหม่ LeaveHomeSafe
เนื่องจากรัฐบาลฮ่องกงได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการติดตามเชื้อโควิด-19 ผู้โดยสารทุกท่านจึงต้องสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน LeaveHomeSafe บนมือถือก่อนจะเข้าใช้บริการในห้องรับรองผู้โดยสารของเราที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

ข้อกำหนดสามารถยกเว้นได้เฉพาะผู้โดยสารและสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี หรือมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการ หรือผู้ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจจากรัฐบาลว่าไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน LeaveHomeSafe เพื่อบันทึกการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อประสบการณ์ในการใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ราบรื่น โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวล่วงหน้า

หากท่านกำลังจะเดินทางโดยชั้นโดยสารอื่นในการเดินทางด้วยบัตรโดยสารเดียวของท่าน (เช่น เดินทางจากสิงคโปร์ไปฮ่องกงในชั้นธุรกิจ และเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังปารีสในชั้นประหยัดพรีเมียม) เราจะมอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับชั้นที่นั่งสูงสุดในการเดินทางของท่าน (ในกรณีนี้คือชั้นธุรกิจ) ตลอดเส้นทางของท่านเพื่อ มอบความสะดวกสบาย สำหรับท่าน โปรดทราบว่าบริการนี้จะมีให้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific  เท่านั้น

หากการเดินทางของท่านมีการหยุดแวะพัก การมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับ แต่ละช่วงเที่ยวบิน

สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดที่มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสาร และไม่สามารถนำไปรวมกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสมาชิก

ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
ผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ชั้นหนึ่งของสายการบินสมาชิก oneworld ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่นั่งชั้นหนึ่งจะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจาก ระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (เช่น  สมาชิกระดับไดมอนด์ของ Marco Polo Club จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น ๆ) ผู้โดยสารที่เดิมจองบัตรโดยสารชั้นธุรกิจและได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นหนึ่ง จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้น

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

เลือกตามสายการบิน:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
ชั้นธุรกิจของสายการบิน Cathay Pacific ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ชั้นธุรกิจของสายการบินสมาชิก oneworld ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ: ผู้โดยสารที่ได้รับการอัปเกรดเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจ จะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้ เว้นแต่ได้สิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวจาก ระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (เช่น  สมาชิกระดับซิลเวอร์และระดับโกลด์ของ Marco Polo Club จะสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารของผู้โดยสารนั้น ๆ)

สมาชิก Marco Polo Club

สิทธิประโยชน์พื้นฐาน

ตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สมาชิกซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่คำนึงถึงชั้นที่นั่งโดยสารที่สมาชิกเดินทาง

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
สมาชิกระดับไดมอนด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific,  สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific,  สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
>เดินทางถึงโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น
สมาชิกระดับโกลด์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific,  สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
มาถึงเที่ยวบินที่วางตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific  ในแฟรงค์เฟิร์ตเท่านั้น
สมาชิกระดับซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific หรือเที่ยวบินร่วมเท่านั้น
ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific,  สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 2 ท่าน
  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific,  สายการบินสมาชิก oneworld หรือเที่ยวบินร่วม** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
  >เดินทางถึงโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

สมาชิก Marco Polo Club สามารถแลกรับบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับตัวสมาชิกเองหรือผู้ติดตาม โดยถือเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตามระดับคะแนนที่กำหนด โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีให้แก่สมาชิกตามระดับคะแนนที่กำหนด

 
ผู้ใดบ้างที่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้
สมาชิกระดับไดมอนด์

ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของผู้โดยสารขาออกและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับโกลด์

ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับซิลเวอร์

ผู้ติดตาม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับกรีน

ตัวสมาชิกเองหรือผู้ติดตาม

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้ใดบ้างที่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 • ผู้ติดตามหรือสมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม

  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น

 • ผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของผู้โดยสารขาออกและห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของผู้โดยสารขาออก

ผู้ติดตามในการเดินทาง หมายถึง ผู้ร่วมเดินทางไปกับสมาชิก Marco Polo Club ในการสำรองที่นั่งรายการเดียวกัน หรือเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันโดยมีเมืองต้นทางและเมืองปลายทางเดียวกันกับสมาชิก Marco Polo Club

สมาชิกกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับไมล์สะสมสามารถใช้สิทธิ์ประโยชน์นี้ได้เสมอ ไม่ว่าจะเดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club หรือไม่ก็ตาม

สมาชิก Marco Polo Club สามารถใช้ Asia Miles ของตนในการแลกสิทธิ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองสำหรับตนเองและเพื่อนฝูง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางร่วมกันได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld ก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิก Cargo Clan Elite

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
สมาชิก Cargo Clan Elite ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
มาถึงเที่ยวบินที่วางตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific ในแฟรงค์เฟิร์ตเท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ไม่สามารถใช้บริการได้
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารขาเข้า*
 • เฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น
  มาถึงเที่ยวบินที่วางตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific ในแฟรงค์เฟิร์ตเท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld

เลือกตามระดับสมาชิก:

 
ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
สมาชิกระดับเอเมอรัลด์ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
สมาชิกระดับแซฟไฟร์ ไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น
 • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจสำหรับผู้โดยสารขาออก
 • ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน
  ออกเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific, หรือสายการบินสมาชิก oneworld** เท่านั้น

** สามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ดำเนินงานโดย CX เท่านั้น

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ oneworld connect

ผู้ถือบัตร Fiji Airways Tabua Plus มีสิทธิเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในช่วงเที่ยวบินที่กำหนดตามรายละเอียดด้านล่าง โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสาร
 

เส้นทาง

ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Cathay Pacific ในฮ่องกง

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในกรุงเทพฯ

ห้องรับรองผู้โดยสารของ Cathay Pacific ในสิงคโปร์

ฮ่องกงไปยัง
นาดี, ฟิจิ1,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปกรุงเทพฯ2,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

ฮ่องกงไปสิงคโปร์2,3

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

- -

กรุงเทพฯ ไปยัง
ฮ่องกง2,3

-

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

-

สิงคโปร์ไปยัง
ฮ่องกง2,3

- -

ผู้โดยสาร + ผู้ติดตาม 1 ท่าน

 1. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินการบินโดย Fiji Airways จากฮ่องกงไปนาดี สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง
 2. สมาชิก Tabua Plus ที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย Cathay Pacific และทำการตลาดโดย Fiji Airways ซึ่งเดินทางระหว่างฮ่องกง-กรุงเทพฯ, ฮ่องกง-สิงคโปร์ หรือในเส้นทางกลับกัน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่สนามบินฮ่องกง กรุงเทพฯ และสิงคโปร์
 3. ผู้ติดตามต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเดียวกัน