โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

ปัจจุบันเราเสนอทางเลือกในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งให้แก่สมาชิก Marco Polo Club

เชิญผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้รับรางวัลของเราก่อนจะเริ่มการเดินทางของท่าน เดี๋ยวนี้สมาชิก Marco Polo Club ที่เดินทางกับเราสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งสำหรับตนเองและ/หรือผู้ร่วมเดินทางได้ ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้เพื่อเริ่มการเดินทางของท่านอย่างผ่อนคลาย นอกจากนี้ สมาชิกที่ต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อก็สามารถเติมความสดชื่นและผ่อนคลายก่อนเริ่มต้นการเดินทางต่ออีกครั้ง

Usage: All media worldwide (excluding TV)

Expiry date: Perpetual

วิธีการสั่งซื้อ

 • ทางออนไลน์: หลังจากจองเที่ยวบินแล้ว ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้โดยการเข้าสู่ระบบใน จัดการการจอง บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
 • ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง: ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนเข้ารับการตรวจสอบที่ด่านตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมือง สำหรับผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่อง ท่านสามารถขอซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ที่เคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องในพื้นที่ E2/W1 ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถชำระเงินที่ส่วนต้อนรับของห้องรับรองผู้โดยสารได้
 • สนามบินอื่น ๆ บางแห่ง: ท่านสามารถติดต่อขอซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ส่วนต้อนรับของห้องรับรองผู้โดยสารได้เพื่อเข้าใช้บริการนี้ทันที

คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์:

สมาชิก Marco Polo Club ทุกท่านมีสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้สำหรับตนเองและ/หรือผู้ร่วมเดินทางของตนเมื่อเดินทางโดยเที่ยวบินของ Cathay Pacific

คำแนะนำ

 • หากท่านต้องการจะซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับผู้ร่วมเดินทางของท่านภายใต้รายการจองที่แยกต่างหาก โปรดไปติดต่อที่สนามบินและแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ของเรา
 • โปรดไปถึงสนามบินแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ท่านมีเวลามากพอในการรับบริการที่น่าพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสาร
 • บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแต่ละแห่งสามารถซื้อได้ในราคา USD 75/HKD 600 โดยจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

ห้องรับรองผู้โดยสารที่สามารถสั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการได้

ภูมิภาคเอเชีย

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

จีนแผ่นดินใหญ่

ญี่ปุ่น

ฟิลิปปินส์

ไต้หวันของจีน

ทวีปอเมริกา ยุโรป และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

ออสเตรเลีย

แคนาดา

ฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • หากท่านเลือกที่จะอัปเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นโดยสารที่สูงขึ้น (ชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง) โดยการประมูลการอัปเกรดที่นั่ง หรือโดยการใช้ไมล์สะสม Asia Miles มาแลก หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสาร
 • หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
 • หากเที่ยวบินถูกยกเลิกโดย Cathay Pacific

หากกรณีของท่านเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ท่านสามารถขอรับการคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้

การขอคืนเงินนี้ต้องแจ้งภายใน 14 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินทางออนไลน์ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้สั่งซื้อไปหลังวันที่ที่เราได้มีการปรับปรุงค่าบริการ เราจะอนุญาตให้คืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ณ เวลาที่สั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขอคืนเงินตามปกติดังระบุไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าเมื่อท่านส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์แล้ว จะเป็นการยกเลิกการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่านได้ชำระเงินไปแล้วนั้นทันที

 1. ผู้โดยสารต้องเป็นสมาชิก Marco Polo Club และทำการจองเที่ยวบิน Cathay Pacific อย่างถูกต้องเพื่อสั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งตามรายชื่อที่ระบุ
 2. ผู้ที่สามารถใช้บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สั่งซื้อนี้ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทาง เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก Marco Polo Club
 3. การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าใช้บริการ Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน/จำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นระยะ ๆ
 4. สมาชิกและ/หรือผู้ร่วมเดินทางต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารด้วยบัตรเครดิตที่เป็นของผู้มีเอกสิทธิ์และได้รับสิทธิประโยชน์นี้ในฐานะผู้อุปถัมภ์อื่นในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 5. บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 6. บัตรเครดิตบางประเภทไม่สามารถใช้ได้สำหรับข้อเสนอนี้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ต้อนรับของห้องรับรองผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อท่านจะชำระเงิน
 7. เราไม่รับการชำระเงินเป็นเงินสด
 8. ค่าธรรมเนียมนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ฟรี
 9. ไม่สามารถใช้ไมล์สะสม Asia Miles เพื่อแลกค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้
 10. โปรดเผื่อเวลาที่มากพอในการรับบริการที่น่าพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสาร บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 11. บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นและไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่การเข้าใช้บริการได้ หากผู้โดยสารตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบิน/วันเดินทาง ค่าธรรมเนียมของบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถโอนไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางอื่นได้ภายในการจองรายการเดียวกัน การซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง รายการจองอื่น หรือผู้โดยสารท่านอื่นได้ และจะถูกยกเลิกหากไม่มีการเข้าใช้บริการ
 12. ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • การอัปเกรดที่นั่งโดยสารเป็นชั้นโดยสารที่สูงขึ้น (ชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง) โดยผ่านการประมูลการอัปเกรดที่นั่ง หรือโดยใช้ไมล์สะสม Asia Miles หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างของค่าโดยสาร
  • เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
  • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดย Cathay Pacific
  ท่านสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินของท่านโดยการกรองแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ โปรดทราบว่าเมื่อท่านส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์แล้ว ก็จะเป็นการยกเลิกสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของท่าน ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้สั่งซื้อไปหลังวันที่เราได้มีการปรับปรุงค่าบริการ เราจะอนุญาตให้คืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ณ เวลาที่สั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขอคืนเงินตามปกติดังระบุไว้ข้างต้น
 13. สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 14. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายชื่อห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่านสามารถใช้สิทธิ์นี้และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของ Marco Polo Club จะมีผลบังคับใช้
 16. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า