โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร

ปัจจุบันเราเสนอทางเลือกในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งให้แก่สมาชิก Cathay

บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับตนเองและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับห้องรับรองบางแห่งเป็นการชั่วคราว โปรดดูข้อมูลล่าสุดในส่วน "ห้องรับรองผู้โดยสารที่สามารถสั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการได้"

เชิญผ่อนคลายในห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้รับรางวัลของเราก่อนจะเริ่มการเดินทางของท่าน เดี๋ยวนี้สมาชิก Cathay ที่เดินทางกับเราสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งสำหรับตนเองและ/หรือผู้ร่วมเดินทางได้ ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้เพื่อเริ่มการเดินทางของท่านอย่างผ่อนคลาย นอกจากนี้ สมาชิกที่ต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อก็สามารถเติมความสดชื่นและผ่อนคลายก่อนเริ่มต้นการเดินทางต่ออีกครั้ง

วิธีการสั่งซื้อ

 • หลังจากจองเที่ยวบินแล้ว ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้โดยการเข้าสู่ระบบใน จัดการการจอง บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง

คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์:

 • สมาชิกระดับซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์ของ Cathay มีสิทธิ์ในการซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทางของตน สมาชิกระดับกรีนสามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับตนเองและ/หรือผู้ร่วมเดินทางของตนได้จนถึงสิ้นปีสมาชิกของตน
 • บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีให้บริการสําหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดย Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) และเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific เท่านั้น

คำแนะนำ

 • โปรดไปถึงสนามบินแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ท่านมีเวลามากพอในการรับบริการที่น่าพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสาร
 • บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแต่ละแห่งสามารถซื้อได้ในราคา USD 75/HKD 600 โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากัน

ห้องรับรองผู้โดยสารที่สามารถสั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการได้

ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • หากท่านเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้น (ชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง) โดยการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง โดยแลกไมล์สะสม Asia Miles หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารในเส้นทางเดิม
 • หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
 • หากเที่ยวบินยกเลิกโดย Cathay Pacific

หากกรณีของท่านเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ท่านสามารถขอรับการคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้

การขอคืนเงินนี้ต้องแจ้งภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินเริ่มแรกของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินทางออนไลน์ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้สั่งซื้อไปหลังวันที่ที่เราได้มีการปรับปรุงค่าบริการ เราจะอนุญาตให้คืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ณ เวลาที่สั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขอคืนเงินตามปกติดังระบุไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าเมื่อท่านส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์แล้ว จะเป็นการยกเลิกการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่านได้ชำระเงินไปแล้วนั้นทันที

 1. ผู้โดยสารต้องร่วมเดินทางพร้อมกับสมาชิก Cathay ระดับซิลเวอร์ โกลด์หรือไดมอนด์ หรือสมาชิก Marco Polo Club ระดับกรีนหรือผู้ร่วมเดินทางของตน (จนกว่าจะสิ้นสุดปีสมาชิก) และถือบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบิน Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) และเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific เพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่เกี่ยวข้อง
 2. การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าใช้บริการ Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน/จำกัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นระยะ ๆ
 3. สมาชิกที่มีสิทธิ์และ/หรือผู้ร่วมเดินทางต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารด้วยบัตรเครดิตที่เป็นของผู้มีเอกสิทธิ์และได้รับสิทธิประโยชน์นี้ในฐานะผู้อุปถัมภ์อื่นในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร
 4. บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 5. เราไม่รับการชำระเงินเป็นเงินสด
 6. ค่าธรรมเนียมนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ฟรี
 7. ไม่สามารถใช้ไมล์สะสม Asia Miles เพื่อแลกค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้
 8. โปรดเผื่อเวลาที่มากพอในการรับบริการที่น่าพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสาร บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารนี้ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นและไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่การเข้าใช้บริการได้ หากผู้โดยสารตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบิน/วันเดินทาง ค่าธรรมเนียมของบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสามารถโอนไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางอื่นได้ภายในการจองรายการเดียวกัน การซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง รายการจองอื่น หรือผู้โดยสารท่านอื่นได้ และจะถูกยกเลิกหากไม่มีการเข้าใช้บริการ
 10. ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้โดยสารได้รับการอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้น (ชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง) โดยการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง โดยแลกไมล์สะสม Asia Miles หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารในเส้นทางเดิม
  • เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
  • หากเที่ยวบินยกเลิกโดย Cathay Pacific
  ท่านสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินของท่านโดยการกรองแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ โปรดทราบว่าเมื่อท่านส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์แล้ว ก็จะเป็นการยกเลิกสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของท่าน ในกรณีที่มีการขอคืนเงินค่าบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ได้สั่งซื้อไปหลังวันที่เราได้มีการปรับปรุงค่าบริการ เราจะอนุญาตให้คืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ ณ เวลาที่สั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขอคืนเงินตามปกติดังระบุไว้ข้างต้น
 11. สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสารจะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง โปรดไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 12. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายชื่อห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่านสามารถใช้สิทธิ์นี้และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 13. เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโปรแกรมสมาชิก Cathay
 14. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า