• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld
  ห้องรับรองผู้โดยสารบางแห่งไม่เปิดให้ซื้อบัตรเข้าใช้บริการเป็นการชั่วคราว โปรดดูที่ส่วน "ห้องรับรองผู้โดยสารที่ให้บริการ" ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลล่าสุด
  icon
  วิธีการสั่งซื้อ
  • สามารถซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้โดยการเข้าสู่ระบบและไปที่จัดการการจอง โดยดำเนินการล่วงหน้าภายใน 90 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน
  icon
  คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์
  • สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ของ Cathay มีสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสําหรับผู้ร่วมเดินทางของตนในรายการจองเดียวกัน
  • บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารมีให้บริการสําหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดยเรา (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) และเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบินของเราเท่านั้น
  icon
  คำแนะนำ
  • โปรดไปถึงสนามบินแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ท่านมีเวลามากพอในการรับบริการที่น่าพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรองผู้โดยสาร
  • บัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแต่ละใบสามารถซื้อได้ในราคา USD 75/HKD 600 โดยชําระในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อ การจองที่นั่งจากบางประเทศ/ภูมิภาค (เช่น อินเดีย) ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย

  ห้องรับรองผู้โดยสารที่สามารถสั่งซื้อบัตรเข้าใช้บริการได้

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

  สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของท่าน พร้อมกับการจองเที่ยวบินของท่านภายในเส้นทางเดียวกัน หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินทางออนไลน์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อโอนบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของท่านไปยังเที่ยวบินใหม่

  หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่านไปเป็นเส้นทางอื่น หรือยกเลิกการจองของท่าน ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ท่านได้ชําระเงินแล้วจะถูกริบคืน และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

  ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

   ปิดปิด
   คำติชม
   หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
    ปิดปิด
    คำติชม
    หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
    unselectedStar
    unselectedStar
    unselectedStar
    unselectedStar
    unselectedStar