• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld

  ร่วมมือกันด้านสิ่งแวดล้อม: นำทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน

  เรามีพันธกิจในการขับเคลื่อนผู้คนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบอนาคตที่ดีขึ้นสําหรับคนรุ่นต่อไป เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นําโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน เช่น การลงทุนในเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (SAF) และเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างระมัดระวังในการดําเนินงานทุกด้านของเรา

  เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้โดยลําพัง แต่ต้องร่วมมือกับพันธมิตร ผู้คน และผู้โดยสารของเรา เพื่อให้เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นได้ ร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

  The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

  poster

  การวางแผนแนวทางสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

  เรากําลังดำเนินแนวทางในหลายด้านเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง เพื่อให้มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และเปลี่ยนแปลงไปสู่การเดินทางที่มีคาร์บอนต่ำ
  ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการของเราเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ

  การดําเนินงานอย่างยั่งยืน: การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ

  เรามีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับพันธมิตรของเราและที่มาของผลิตภัณฑ์ของเรา เราใช้วัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ และเราใส่ใจในการกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน หลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์ที่ปรับปรุงใหม่ของเราให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกําหนดต่าง ๆ ของเราที่มีต่อซัพพลายเออร์

  ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลง 56%

  เราได้บรรลุเป้าหมายที่จะลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวออกไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง โดยการขจัดสิ่งของบางอย่างออกไปเกือบ 200 ล้านชิ้นภายในสิ้นปี 2022 หรือคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 56 ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนนับตั้งแต่ปี 2018

  ขยะเศษอาหารเหลือทิ้งจํานวน 367 ตันถูกส่งไปเพื่อฟื้นฟูพลังงาน

  ในปี 2022 เราได้เปลี่ยนเส้นทางของขยะเศษอาหารเหลือทิ้งปริมาณ 367 ตันจากเดิมที่ต้องทำการฝังกลบ ไปเป็นการนำไปที่ O∙PARK1 ในฮ่องกงเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน

  บริจาคอาหารปริมาณ 114 ตัน

  ในปี 2022 เราได้บริจาคอาหารส่วนเกินปริมาณ 114 ตันให้แก่องค์กรการกุศลที่เป็นพันธมิตรของเรา

  การดูแลชุมชนของเรา

  เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อลูกค้า บุคลากร และชุมชนในวงกว้างทั้งในฮ่องกงและทั่วโลก เราทํางานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นและทั่วโลก และลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมสังคมที่แข็งแกร่ง

  การปกป้องระบบนิเวศ

  เราตระหนักถึงบทบาทสําคัญของเราในการปกป้องสายพันธุ์และระบบนิเวศที่เปราะบาง ผ่านการจัดการด้านการขนส่งสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน