Cathay Pacific Businessช่วยเหลือและสนับสนุนศูนย์การแจ้งเตือน
 • ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld
  การให้บริการชุมชนของเรา

  ชุมชนที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรือง และธุรกิจต่าง ๆ เช่น บริษัทเรา สามารถจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนของเราอย่างเต็มที่ ทั้งในฮ่องกงและทั่วโลก และเราทํางานร่วมกับพันธมิตรจำนวนมากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

  1,720 ชั่วโมง

  เวลาที่พนักงานของเราใช้ไปในกิจกรรมอาสาสมัครในปี 2022

  นักเรียนและที่ปรึกษา 1,600 คน

  ในปี 2022 เราได้เริ่มเข้าร่วมในโครงการ HKSAR Government Threnge & Rise โดยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มแรกที่มาเยี่ยมชมโรงงานของเราในวันการบินแห่งชาติ (Aviation Exploration Day)

  บริจาคสิ่งของประมาณ 390,000 ชิ้น

  ในปี 2022 เราได้บริจาคสิ่งของเกือบ 390,000 ชิ้น ซึ่งได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ชุดเสื้อผ้าเด็ก และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่

  1,720 ชั่วโมง

  เวลาที่พนักงานของเราใช้ไปในกิจกรรมอาสาสมัครในปี 2022

  นักเรียนและที่ปรึกษา 1,600 คน

  ในปี 2022 เราได้เริ่มเข้าร่วมในโครงการ HKSAR Government Threnge & Rise โดยต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มแรกที่มาเยี่ยมชมโรงงานของเราในวันการบินแห่งชาติ (Aviation Exploration Day)

  บริจาคสิ่งของประมาณ 390,000 ชิ้น

  ในปี 2022 เราได้บริจาคสิ่งของเกือบ 390,000 ชิ้น ซึ่งได้แก่ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ชุดเสื้อผ้าเด็ก และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่

  การดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนของเรา

  การทำงานของเราสำหรับชุมชนแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้

  โครงการเพื่อชุมชนของเรา

  เราดำเนินโครงการริเริ่มต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้ประโยชน์แก่ชุมชน
   ปิดปิด
   คำติชม
   หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar