• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld

  การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

  เมื่อเป็นเรื่องของทรัพยากรที่เราใช้ เราให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเดินทาง เรากําลังปรับปรุงการดําเนินงานและขั้นตอนของเราอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วิธีการผลิตวัตถุดิบ ไปจนถึงการรีไซเคิลของเหลือทิ้ง

  คิดทบทวนเกี่ยวกับการใช้พลาสติก

  พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ คุ้มค่า และมีน้ำหนักเบา จึงมักใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบิน เพราะช่วยลดน้ำหนักของเที่ยวบินซึ่งนำไปสู่การลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยคาร์บอนที่น้อยลง อย่างไรก็ดี พลาสติกใช้เวลานานในการย่อยสลาย และจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนหากได้รับการจัดการอย่างไม่รับผิดชอบ

  0.0
  0.0 / 0.0

  เรานําวิธีการ 4R มาใช้กับพลาสติก นั่นคือ

  คิดใหม่ (Rethink)

  คิดใหม่ (Rethink)

  ลด (Reduce)

  การใช้พลาสติก

  ใช้ซ้ำ (Reuse)

  สิ่งของต่าง ๆ หากทำได้

  รีไซเคิล (Recycle)

  พลาสติกที่ใช้แล้วให้เป็นของชิ้นใหม่

  • การทยอยเลิกใช้ถ้วยเครื่องดื่มที่ทำจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ซึ่งเดิมเป็นสิ่งที่เราใช้มากที่สุด) และเปลี่ยนเป็นถ้วยกระดาษลูกฟูกที่ได้รับการรับรอง โดยมีการใช้พลาสติกเคลือบให้น้อยที่สุด
  • เปลี่ยนฝาปิดถ้วยสลัดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้เป็นฝาปิดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้
  • การทยอยเลิกใช้ช้อนส้อมพลาสติกแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในชั้นประหยัด และเปลี่ยนเป็นช้อนส้อมโลหะที่มีน้ำหนักเบา
  • การเลิกใช้หลอดและที่คนกาแฟพลาสติกบนเที่ยวบิน, ห้องรับรองผู้โดยสาร และสํานักงานต่าง ๆ ทั่วโลก
  • ดําเนินการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาแนวทางในการเลือกอุปกรณ์บนเครื่องบิน
  • นำถุงกระดาษมาใช้ในร้านค้าปลอดภาษี
  • การเปลี่ยนมาใช้พลาสติกหุ้มที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้สําหรับผ้าห่ม ช้อนส้อม และนิตยสารบนเครื่องบิน
  • การเปลี่ยนกล่องจากสไตโรโฟมมาเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นบนเครื่องบินที่ใช้ซ้ำได้
  • ยกเลิกการใช้ช้อนส้อมพลาสติก หลอด และที่คนกาแฟพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในห้องอาหารของพนักงานของเรา 
  • เปิดตัวโปรแกรมส่วนลดในการส่งคืนไม้แขวนเสื้อพลาสติกไปยัง Vogue Laundry ที่เป็นบริษัทสาขาของเรา

   

  เราจะประกาศเป้าหมายใหม่ของปีนี้ในการลดขยะ

   ปิดปิด
   คำติชม
   หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar

   การลดขยะเศษอาหาร

   เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอาหารที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารและลูกค้าของเรา ขณะเดียวกัน เราก็ได้ตั้งเป้าในการจัดการขั้นตอนนี้โดยการสนับสนุนผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น และลดขยะและคาร์บอนฟุตพรินท์ให้เหลือน้อยที่สุด

   มื้ออาหารในนาทีสุดท้าย

   อาหารของเราจะได้รับการจัดส่งให้ใกล้เวลาออกเดินทางมากที่สุดเพื่อลดขยะ

   การวางแผนแบบดิจิทัล

   เราได้นำเสนอฟังก์ชัน เลือกอาหารของฉัน เพื่อจัดการตัวเลือกอาหารแบบดิจิทัล

   องค์กรการกุศลในฮ่องกง

   เรากระจายอาหารส่วนเกินผ่านองค์กร Feeding Hong Kong และ Food Angel ในปี 2022 เราได้บริจาคอาหารส่วนเกินจํานวน 114 ตันให้แก่ผู้ยากไร้

   การจัดการพลังงานส่วนเกิน

   ขยะจากอาหารที่ไม่สามารถบริโภคได้จะถูกส่งไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

   จากอาหารสู่เชื้อเพลิง

   เราเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วให้เป็นไบโอดีเซลสําหรับยานยนต์

   การปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความยั่งยืนในห้องโดยสาร

   1. ถ้วยกระดาษลูกฟูที่มีการใช้พลาสติกเคลือบให้น้อยที่สุด
   2. อาหารว่างที่ปรุงขึ้นโดยใช้น้ำมันปาล์มที่ส่งเสริมความยั่งยืนและได้รับการรับรอง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   3. อาหารทะเลที่ยั่งยืนที่ได้รับการรับรองสำหรับอาหารบนเครื่องบิน
   4. กระดาษเช็ดปากที่ทำจากชานอ้อยและเยื่อไม้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
   5. การใช้ช้อนส้อมโลหะน้ำหนักเบาและช้อนส้อมพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั่วทั้งห้องโดยสารชั้นประหยัด
   6. ถุงอาหารว่างที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล
   7. ผ้าห่มสำหรับชั้นประหยัดที่ทําจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
   8. ปลอกหมอนและผ้านวมในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ทําจากผ้าฝ้ายที่ยั่งยืน 100 เปอร์เซ็นต์
   9. บรรจุภัณฑ์ของผ้านวมและผ้าห่มชั้นธุรกิจที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้