• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld

  การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อมนุษยชาติ แม้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกน้อยกว่าร้อยละ 3 แต่เราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการลดผลกระทบและผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การเติบโตที่ปราศจากคาร์บอน

  เราเป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ในเอเชียที่มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการนําเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนมาใช้ การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื่องบินที่ประหยัดเชื้อเพลิง การชดเชยการปล่อยคาร์บอน และการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคพื้น และเราเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อบรรทุกหน่วยน้ำหนัก (ผู้โดยสารหรือสินค้าที่คิดเป็นตัน) ในระยะทางการบินที่เท่ากัน

  The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

  poster

  เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนคืออะไร

  เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) คือเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นทางเลือกแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับเครื่องบิน โดยผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืนและหมุนเวียนได้ เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร น้ำมันเหลือทิ้ง ขยะมูลฝอยของเขตเทศบาล ไอเสียทางอุตสาหกรรม หรือแหล่งคาร์บอนที่ไม่ใช่ฟอสซิลอื่น ๆ โดยมีศักยภาพที่จะลดการปล่อยคาร์บอนตามวัฏจักรลงได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากปริมาณคาร์บอนรวมทั้งสิ้นที่เกิดจากทุกขั้นตอนการผลิต การแจกจ่าย และการใช้

  SAF ทํางานอย่างไร

  การเก็บรวบรวม

  ขยะถูกเก็บรวบรวมในเขตเทศบาล

  การคัดแยก

  มีการรีไซเคิลวัสดุ รวบรวมขยะที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน

  การแปลง

  ขยะจะถูกแปลงเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านกระบวนการทางเคมีความร้อน

  การจัดส่ง

  มีการผสม ทดสอบ และจัดส่งเชื้อเพลิงไปยังสนามบิน

  การลดวงจรชีวิตลง 80%

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงทําให้ SAF กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัว โครงการ SAF สำหรับองค์กร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกเส้นทางที่ส่งเสริมความยั่งยืน

  เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Aviation Climate Taskforce องค์กรไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในการเดินทางทางอากาศเพื่อลดคาร์บอน

  นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบใหม่ยิ่งขึ้น

  ท่านสามารถทําอะไรได้บ้าง Fly Greener

  เราได้เปิดตัวโครงการชดเชยคาร์บอน Fly Greener ในปี 2007 หลักการของโครงการนี้เป็นเรื่องง่ายมาก นั่นคือ โครงการนี้จะสร้างความมั่นใจว่าก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางอากาศ จะได้รับการชดเชยด้วยการลงทุนในโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันการเกิดก๊าซ CO2 ในที่อื่นในปริมาณที่เท่ากัน โครงการเหล่านี้บางส่วนรวมถึงการปรับปรุงวิธีการปรุงอาหารในบังกลาเทศ การสร้างพลังงานสะอาดในอินเดีย และการจัดหาเครื่องย่อยสลายชีวภาพและหม้อหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทของจีนแผ่นดินใหญ่

  เครื่องคํานวณคาร์บอนของเราจะทำการคํานวณการปล่อยคาร์บอนของเที่ยวบินของท่านและแสดงการสนับสนุนทางการเงินที่เทียบเท่า ซึ่งจะช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2 ของท่าน

  นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าประเภทองค์กร เพื่อช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ โปรดติดต่อ sustainability@cathaypacific.com เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   

  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการชดเชยคาร์บอนในการขนส่งสินค้าของเรา

  เราได้ขยายโปรแกรม Fly Greener ไปยังส่วนปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าของเราตั้งแต่ปี 2022 การขยายขอบเขตครั้งล่าสุดนี้จะช่วยให้ลูกค้าธุรกิจการขนส่งสินค้าของเราสามารถตรวจสอบและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดส่งของตนได้อย่างแม่นยําผ่านทางโซลูชันการจองแบบดิจิทัลของ Cathay Cargo คลิกและจัดส่ง ในขั้นตอนเดียว

  คลิก ที่นี่เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจัดส่งของคุณ 

   ปิดปิด
   คำติชม
   หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar