โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อมนุษยชาติ แม้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกน้อยกว่าร้อยละ 3 แต่เราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการลดผลกระทบและช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การเติบโตที่ปราศจากคาร์บอน

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยเราเป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ในเอเชียที่กําหนดเป้าหมายนี้ เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการนําเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนมาใช้ การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื่องบินที่ประหยัดเชื้อเพลิง การชดเชยการปล่อยคาร์บอน และการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคพื้น

เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนคืออะไร

เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) คือเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับอากาศยานซึ่งนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืนและหมุนเวียนได้ เช่น ขยะเหลือทิ้งจากการเกษตร น้ำมันเสีย ขยะมูลฝอยของเทศบาล ก๊าซที่ถูกปล่อยทิ้งจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือแหล่งคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟอสซิล SAF สามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากวงจรชีวิตลงได้สูงสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ และอิงตามปริมาณคาร์บอนรวมทั้งสิ้นที่สร้างขึ้นจากการผลิต การจัดจําหน่าย และการใช้งานในทุกขั้นตอน

จากขยะสู่การบิน: การลงทุนด้าน SAF ของเราใน Fulcurm BioEnergy

Cathay Pacific เป็นผู้บุกเบิกในการสนับสนุนการพัฒนา SAF มานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ในปี 2014 เรากลายเป็นสายการบินแห่งแรกที่ลงทุนใน Fulcrum BioEnergy ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนในสหรัฐฯ ที่บุกเบิกธุรกิจการเปลี่ยนขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลให้เป็น SAF และเรายังมุ่งมั่นที่จะซื้อ SAF ปริมาณ 1.1 ล้านตันเป็นเวลา 10 ปีอีกด้วย ในปี 2021 เราได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราอีกครั้ง ด้วยการให้คํามั่นที่จะใช้ SAF ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของ Cathay Pacific ภายในปี 2030


การเก็บรวบรวม

ขยะถูกเก็บรวบรวมในเขตเทศบาล


การคัดแยก

มีการรีไซเคิลวัสดุ รวบรวมขยะที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน


การแปลง

ขยะจะถูกแปลงเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านกระบวนการทางเคมีความร้อน


การจัดส่ง

มีการผสม ทดสอบ และจัดส่งเชื้อเพลิงไปยังสนามบิน


ลดลง 80%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงทําให้ SAF กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัว โครงการ SAF สำหรับองค์กร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกเส้นทางที่ส่งเสริมความยั่งยืน

เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Aviation Climate Taskforce องค์กรไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในการเดินทางทางอากาศเพื่อลดคาร์บอน

การต่ออายุฝูงบินและการอัพเกรดเทคโนโลยี

เราตรวจสอบประสิทธิภาพของฝูงบินของเราอย่างต่อเนื่องและลงทุนในเครื่องบินใหม่ที่ลดการใช้เชื้อเพลิงลง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการปรับปรุงด้านการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องบินใหม่และที่กำลังจะมาถึงของเรา ได้แก่:

เครื่องบิน A350-900/1000 จำนวน 48 ลำ

การออกแบบในเชิงอากาศพลศาสตร์ เพื่อให้เครื่องบินมีน้ำหนักน้อยลง และประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง ร้อยละ 25

เครื่องบิน A321neo จำนวน 32 ลำ

ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง ร้อยละ 20

เครื่องบินโบอิ้ง 777-9 จำนวน 21 ลำ

ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง ร้อยละ 21

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบใหม่ยิ่งขึ้น

ห้องนักบินที่ไร้กระดาษ

สมาร์ทแท็บเล็ตถูกนำมาใช้แทนคู่มือแบบกระดาษในทุกเที่ยวบินและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 1 ล้านลิตร และลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 4,000 ตัน ในแต่ละปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพื้น

เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 32 ภายในปี 2030 และ ร้อยละ 55 ภายในปี 2035 (เทียบกับปี 2018) จะมีการพัฒนาแผนที่เส้นทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นในปี 2022 

พลังงานหมุนเวียน

มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่ด้านบนของ Cathay City ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 150,000 กิโลกรัมต่อปี

ท่านสามารถทําอะไรได้บ้าง Fly Greener

เราได้เปิดตัวโครงการชดเชยคาร์บอน Fly Greener ในปี 2007 หลักการของโครงการนี้เป็นเรื่องง่ายมาก นั่นคือ โครงการนี้จะสร้างความมั่นใจว่าก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางอากาศ จะได้รับการชดเชยด้วยการลงทุนในโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันการเกิดก๊าซ CO2 ในที่อื่นในปริมาณที่เท่ากัน บางส่วนของโครงการเหล่านี้ ได้แก่ การปรับปรุงวิธีการปรุงอาหารในบังกลาเทศและการสร้างพลังงานสะอาดในอินเดีย

เครื่องคํานวณคาร์บอนของเราจะทำการคํานวณการปล่อยคาร์บอนของเที่ยวบินของท่านและแสดงการสนับสนุนทางการเงินที่เทียบเท่า ซึ่งจะช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2 ของท่าน

นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าประเภทองค์กร เพื่อช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ โปรดติดต่อ sustainability@cathaypacific.com เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


คำนวณการปล่อยคาร์บอนของท่าน

ผลลัพธ์การคำนวณ
ยอดรวมของท่าน
การปล่อยก๊าซ CO2
ตัน
เงินสดที่เทียบเท่า
Asia Miles
 
  อันดับแรก โปรดใส่เที่ยวบินและคำนวณการปล่อยคาร์บอนของท่าน

  จ่ายเงินเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง) หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการแลกไมล์สะสม Asia Miles
  เลือกวิธีการสนับสนุนของท่าน
  ชำระด้วยบัตรเครดิต
  HKD0
  การแลก Asia Miles
  0
  หากต้องการดำเนินการต่อ โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่องเพื่อให้คำยินยอมของท่าน

  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการชดเชยคาร์บอนในการขนส่งสินค้าของเรา

  เรากําลังพัฒนาโซลูชันการชดเชยคาร์บอนสําหรับลูกค้าธุรกิจจัดส่งสินค้าของเรา 

  บริจาคเงินแบบครั้งเดียว

  ท่านสามารถบริจาคเงินสดได้เป็นจำนวนตั้งแต่ HKD 10 ถึง HKD 999,999 โปรดบริจาคเงินเป็นจำนวนเต็ม

  หรืออีกวิธีหนึ่ง ท่านสามารถบริจาคไมล์สะสม Asia Miles ได้ตั้งแต่ 100 ถึง 999,999 ไมล์

  เลือกวิธีการสนับสนุนของท่าน
  ตัวเลือกการสนับสนุน
  จำนวนเงินสนับสนุน

  หากต้องการดำเนินการต่อ โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่องเพื่อให้คำยินยอมของท่าน