โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

Greener and cleaner: carbon offsetting for people and planet

Bondhu Chula cookstoves in Bangladesh

Bondhu Chula cookstoves in Bangladesh

90% of the 160 million Bangladeshis cook on “three-stone” open fires in their homes, which wastes energy and produces smoke that causes more than 45,000 premature deaths a year.

The Bondhu Chula, or the ‘friendly stove’, is designed to ensure a more efficient burn reducing fuel use and the chimney takes the harmful pollutants out of the house. The project employs local entrepreneurs to produce and distribute the stoves. Fuel consumption can be reduced by approximately 50%, leaving families with more disposable income and better health.

Generating clean energy from organic food waste in India

Generating clean energy from organic food waste in India

An estimated 240million people in India are without electricity. Those who are connected suffer from poor output and regular power shortages. This causes residents to turn to natural resources for fuel, which can be harmful to health but also the local environment.

The project will distribute over 15,000 biodigestors across India to replace fuelwood grid electricity and other fossil fuels. These units can be used to produce cooking gas, heat or even electricity on the larger scale units. Poor households benefit from saving on fuel costs and cleaner air. The slurry generated by the units can also be used as an organic fertilizer, reducing the use of chemical fertilizer.

The next time you fly Cathay, Fly Greener and help us fight climate change, protect destinations and promote sustainable development around the world.

Check out our carbon offset calculatorOpen a new window to see how affordable making a difference can be.