โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าและสะอาดยิ่งขึ้น: การชดเชยคาร์บอนสําหรับผู้คนและโลก

เตาปรุงอาหาร Bondhu Chula ในบังกลาเทศ

เตาปรุงอาหาร Bondhu Chula ในบังกลาเทศ

90% ของชาวบังกลาเทศกว่า 160 ล้านคนทำอาหารด้วยเตาไฟแบบ "หินสามก้อน" ในบ้านของตน ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานและก่อควันที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรมากกว่า 45,000 คนต่อปี

Bondhu Chula หรือ “เตาแบบเป็นมิตร” ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ อันเป็นการช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและมีปล่องไฟเพื่อดูดสารมลพิษที่เป็นอันตรายออกจากบ้าน โครงการนี้ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อผลิตและจัดจําหน่ายเตาทําอาหาร การบริโภคเชื้อเพลิงจะลดลงประมาณ 50% ทําให้ครอบครัวมีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Cutting down to one engine for taxi saves more than 11,000 tonnes of fuel per year

การสร้างพลังงานสะอาดจากขยะอาหารอินทรีย์ในอินเดีย

การสร้างพลังงานสะอาดจากขยะอาหารอินทรีย์ในอินเดีย

ผู้คนประมาณ 240 ล้านคนในอินเดียไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนกลุ่มผู้ที่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องประสบปัญหาการจ่ายไฟไม่ดีและขาดแคลนพลังงานเป็นประจํา สิ่งนี้ทําให้ผู้อยู่อาศัยต้องหันไปหาทรัพยากรธรรมชาติสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

โครงการนี้จะแจกจ่ายเครื่องไบโอไดเจสเตอร์กว่า 15,000 เครื่องทั่วอินเดียเพื่อทดแทนไฟฟ้าจากโครงข่ายเชื้อเพลิงไม้และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ เครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ในการผลิตก๊าซปรุงอาหาร ทำความร้อน หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าสำหรับ เครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ ครัวเรือนที่ยากจนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าเชื้อเพลิงและอากาศที่สะอาดขึ้น สารละลายข้นที่ได้จากเครื่องนี้ยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย

ครั้งต่อไปที่ท่านบินไปกับ Cathay, โปรด Fly Greener และช่วยเราต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องเมืองปลายทาง และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั่วโลก

ดูเครื่องคํานวณการชดเชยการปล่อยคาร์บอนของเราเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อดูวิธีสร้างความแตกต่างในราคาย่อมเยา