โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

Eliminating garment plastic bags

fuel efficiency improvement

Our colleagues at Vogue Laundry Services (VLS) have identified garment plastic bags as a key source of plastics and have worked to reduce and eliminate its use within their operations. As an initial step, VLS has replaced individual garment bags with a 3-in-1 bulk packaging, which reduced plastic bag usage in retail laundry by approximately 24%. Taking efforts further, VLS has also completely eliminated plastic garment bags at the Cathay City depot, with plans to expand this initiative to other valet stations in a phased approach.

"Invisible" shopping bags

In line with our commitment to halve the use of disposable plastics, we have started to use the new “invisible” shopping bags for a range of products when shopping with Cathay. Made from Polyvinyl Alcohol (PVA), starch, glycerin and water, this biodegradable plastic alternative can dissolve in water without leaving any harmful residue or microplastics behind.