โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางของเรา

Cathay Pacific มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ด้านการบริการที่ดีที่สุดในโลกให้ได้ เราจะทำให้ทุกการเดินทางของลูกค้าเราเป็นการเดินทางที่พวกเขาประทับใจที่สุด และเชื่อมต่อพวกเขากับผู้คน สถานที่ และประสบการณ์ที่มีความหมาย

ด้วยทัศนคติแบบก้าวหน้าของเรา เราจึงไม่ได้มองความรับผิดชอบของเราอยู่แค่การให้บริการลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้คนรุ่นต่อไปอีกด้วย ความทะเยอทะยานนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญของพันธสัญญาที่เข้มแข็งของเราไปจนถึงความรับผิดชอบขององค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าของเรามาเป็นอันดับแรก และยิ่งไปกว่านั้น ยังได้สร้างคุณค่าให้กับชุมชมที่เราทำการบินไป และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขณะที่ดำเนินการทางธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย

ในทางปฏิบัติ มันคือการที่เราดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม และคำนึงถึงความสำคัญทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นสายการบินของฮ่องกงมากว่าเจ็ดทศวรรษ เรายังคงมีส่วนร่วมกับการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบ้านเกิดที่มีชีวิตชีวาของเราผ่านโครงการเพื่อชุมชนต่าง ๆ ของเรา

 

ยุทธศาสตร์ของเรา

เราได้จัดลำดับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของเราในด้านที่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเราคาดหวังจะให้เราเป็นผู้นำ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราเป็นตัวกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติซึ่งจะนำพาการเดินทางของเราให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ มันจะช่วยย้ำให้มั่นใจว่าความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะถูกรวมเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจทางธุรกิจในแนวทางเดียวกันกับพันธสัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราทุกครั้ง

ด้านที่ให้ความสำคัญ

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความปลอดภัย

คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน และจัดหาสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกอนามัยกับพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเรา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมกับความพยายามของทั่วโลกในการลดผลกระทบของการบินในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา
ลดของเสียและปรับปรุงการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ
ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ในการนำนโยบายและแนวทางต่าง ๆ ไปปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สนับสนุนความพยายามของชุมชนในการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พนักงานของเรา

เอาใจใส่ในพนักงานของเรา และมอบสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาสามารถรับรู้ถึงศักยภาพของตัวเอง และเลือกเราเป็นนายจ้างตัวเลือกแรก

ชุมชน

สนับสนุนชุมชนที่เราให้บริการ เคารพวัฒนธรรมต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
ให้การรับรองว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปกป้องและเคารพสวัสดิการคนงานของพวกเขา

การกำกับดูแล

Cathay Pacific Group มุ่งมั่นในการรับรองว่าธุรกิจของพวกเขาจะได้รับการดำเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเราที่ว่า การบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวของเรา มันจำเป็นจะต้องกระทำการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง และตรวจสอบได้

มีการอธิบายแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลของเราโดยละเอียดไว้ใน หมวดรายงานการกำกับดูแลองค์กรของรายงานประจำปีของเรา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่การกำกับดูแลองค์กร