โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา
การเดินทาง
ชั้นโดยสาร

ท่านต้องการจะไปเมื่อใด?

หากท่านวางแผนจะเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า

เลือกเดือนที่ออกเดินทาง

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกเดือนที่ท่านต้องการจะออกเดินทาง

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

หากท่านวางแผนจะเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ค้นหาวันที่อื่น ๆ

ราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียว/ไป-กลับสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เดินทางในชั้นโดยสารเดียวกัน รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่สายการบินกําหนด ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

โปรดลองค้นหาเที่ยวบินแทน

ค้นหาเที่ยวบิน
การเดินทาง
เที่ยวบินไป-กลับ เที่ยวเดียว
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ

ท่านต้องการจะไปเมื่อใด?

เลือกวันออกเดินทาง

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกวันที่ท่านต้องการจะออกเดินทาง

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

ราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียว/ไป-กลับสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เดินทางในชั้นโดยสารเดียวกัน รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่สายการบินกําหนด ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

โปรดลองค้นหาเที่ยวบินแทน

ค้นหาเที่ยวบิน
การเดินทาง
เที่ยวบินไป-กลับ เที่ยวเดียว
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ

ท่านต้องการจะกลับเมื่อใด?

เลือกวันเดินทางกลับของท่าน

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกวันที่ท่านต้องการจะเดินทางกลับ

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

ราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียว/ไป-กลับสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เดินทางในชั้นโดยสารเดียวกัน รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่สายการบินกําหนด ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

โปรดลองค้นหาเที่ยวบินแทน

ค้นหาเที่ยวบิน
การเดินทาง
เที่ยวบินไป-กลับ เที่ยวเดียว
ชั้นโดยสาร
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ
การออกเดินทาง
การเดินทางกลับ

มีผู้โดยสารกี่คน?

จำนวนผู้โดยสาร
การจองที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าเก้าท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน
รหัสส่วนลด (ถ้ามี)
รหัสส่วนลดจะใช้ได้เฉพาะการค้นหาวันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้เท่านั้น
ราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งท่าน
ค่าโดยสารรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนด
ตั้งแต่ #currency# #price#

ราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียว/ไป-กลับสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เดินทางในชั้นโดยสารเดียวกัน รวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่สายการบินกําหนด ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

โปรดลองค้นหาเที่ยวบินแทน

ค้นหาเที่ยวบิน