โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ท่านต้องการจะไปเมื่อใด?

วางแผนจะบินในอีก 6 เดือนข้างหน้ารึเปล่า

เลือกเดือนที่ออกเดินทาง

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกเดือนที่ท่านต้องการจะออกเดินทาง

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

วางแผนจะบินในอีก 6 เดือนข้างหน้ารึเปล่า

ค้นหาวันที่อื่น ๆ

ราคาทั้งหมดที่เสนอเป็นค่าโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่ โดยรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนดแล้ว ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

ท่านสามารถค้นหาค่าโดยสารโดยคลิกที่ "ค้นหาเที่ยวบิน"

ค้นหาเที่ยวบิน

ท่านต้องการจะไปเมื่อใด?

เลือกวันออกเดินทาง

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกวันที่ท่านต้องการจะออกเดินทาง

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

ราคาทั้งหมดที่เสนอเป็นค่าโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่ โดยรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนดแล้ว ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

ท่านสามารถค้นหาค่าโดยสารโดยคลิกที่ "ค้นหาเที่ยวบิน"

ค้นหาเที่ยวบิน

ท่านต้องการจะกลับเมื่อใด?

การออกเดินทาง

เลือกวันเดินทางกลับของท่าน

เลื่อนเมาส์ไปบนตารางเพื่อดูค่าโดยสาร จากนั้นคลิกเลือกวันที่ท่านต้องการจะเดินทางกลับ

ปัดเลื่อนบนตาราง จากนั้นคลิกวันที่เพื่อดูค่าโดยสารที่ถูกที่สุด

  • ค่าโดยสารที่ตํ่าที่สุด

ราคาทั้งหมดที่เสนอเป็นค่าโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่ โดยรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนดแล้ว ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

ท่านสามารถค้นหาค่าโดยสารโดยคลิกที่ "ค้นหาเที่ยวบิน"

ค้นหาเที่ยวบิน

มีผู้โดยสารกี่คน?

การออกเดินทาง
การเดินทางกลับ
จำนวนผู้โดยสาร
การจองที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าเก้าท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน
รหัสส่วนลด (ถ้ามี)
รหัสส่วนลดจะใช้ได้เฉพาะการค้นหาวันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้เท่านั้น
ราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งท่าน
ค่าโดยสารรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนด
ตั้งแต่ #currency# #price#

ราคาทั้งหมดที่เสนอเป็นค่าโดยสารไป-กลับชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่ โดยรวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่สายการบินกำหนดแล้ว ค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

โอ๊ะ! เราไม่สามารถโหลดเครื่องมือค้นหาค่าโดยสารได้

ท่านสามารถค้นหาค่าโดยสารโดยคลิกที่ "ค้นหาเที่ยวบิน"

ค้นหาเที่ยวบิน